PERSBERICHT Studie voor herinrichting dorpskern Bottelare


Het gemeentebestuur van Merelbeke wil de dorpskern van Bottelare vernieuwen. Het gaat daarvoor op zoek naar een studiebureau. Dat moet onderzoeken hoe het centrum van Bottelare verkeersveiliger en leefbaarder gemaakt kan worden en hoe de publieke ruimte in Bottelare beter kan ingevuld worden.

Intensief participatietraject

Ook buurtbewoners en andere partners zullen in het proces een stem krijgen. Door alle partijen inspraak te geven, hoopt de gemeente een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van alle betrokkenen en te komen tot een ontwerp dat zoveel mogelijk van die verwachtingen invult.

De gemeente trekt voor de studie 50.000 euro uit. De effectieve uitvoering van de plannen zal pas in de volgende legislatuur gebeuren.

Meer info Dirk Doclo

dienst werken

dirk.doclo@merelbeke.be

09 210 33 90