“We willen opnieuw de grootste partij van Zottegem worden”

Matthias Diependaele is de lijsttrekker van N-VA Zottegem, maar vanavond gaf de ambitieuze oppositiepartij ook de rest van de top 6 van haar lijst prijs.

N-VA Zottegem geeft hieronder zelf toelichting bij haar kandidaten:

2. Cynthia Van den Steen (49)

“Cynthia is raadslid sinds 2013 en was voorheen al politiek actief als voorzitter van ZAP. Dat nu volledig is ingekanteld in N-VA Zottegem. Ze woont in Strijpen, is gehuwd met Tom Van Cauwenberge en mama van drie. Professioneel werkt Cynthia als verpleegkundige. Daarom onderschrijft ze het belang van een gedegen basisaanbod aan opleiding, zorg en begeleiding. Haar politieke drijfveer bestaat uit hulp bieden waar nodig en kansen cre ëren voor iedereen om zich te kunnen ontwikkelen. Dieren hebben een speciale plaats in het leven van Cynthia en in haar zeldzame vrije tijd waagt ze zich aan verschillende kookkunsten die ze ziet als culinaire reizen waar je verschillende culturen in je bord kan ontdekken en proeven.”

3. Evert De Smet (37)

“Evert woont samen met Emmy in Elene en is vader van Amber en Witse. Al zes jaar is hij een gedreven raadslid en legt hij de meerderheid het vuur aan de schenen in dossiers als de gemeentefinanci ën, de (fiets)mobiliteit en de stadskernrenovatie. Ook professioneel is Evert actief in de politiek als medewerker op het N-VA partijsecretariaat in Brussel. Als engagement bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil Evert dat de Zottegemnaren opnieuw oprecht fier mogen zijn op hun stad. Een degelijk beleid m ét langetermijnvisie is dan ook dringend nodig.”

4. Evelien De Both (31)

“Evelien is getrouwd met Dieter De Naeyer en samen hebben zij een zoon J érome (1). Na een carrière als advocaat aan de Brusselse Balie, zal zij binnenkort als advocaat aan de Balie van Kortrijk aan de slag gaan. Evelien is OCMW-raadslid voor N-VA Zottegem. Zij wil er vooral over waken dat de sociale middelen effici ënt worden ingezet, zodat die gaan naar de mensen die het écht nodig hebben. Als Bevegemse ligt ook de leefbaarheid van Bevegem haar nauw aan het hart. Ten slotte wil Evelien zich als jonge moeder inzetten om van Zottegem een stad te maken met vele mogelijkheden voor ouders en hun kinderen. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met sporten, reizen en allerhande culturele en sociale activiteiten.”

5. Brecht Cassiman (31)

“Ondanks zijn nog steeds jeugdige leeftijd is Brecht niet aan zijn politiek proefstuk toe: in 2006 stond hij als 19-jarige op de lijst van ZAP, in 2012 op de kartellijst N-VA — ZAP. In het begin van deze legislatuur kwam hij in de gemeenteraad. Daar speelde Brecht gretig in op diverse topics zoals sport- en milieubeleid, mobiliteit en administratieve vereenvoudiging. In het professionele leven is Brecht actief als Key Accountmanager bij motorkledingfabrikant Richa. Deze jonge papa vindt daarnaast nog de tijd om zich te engageren in het bestuur van voetbalclub KSV Sottegem. De komende jaren ziet Brecht vooral uitdagingen in de zoektocht naar middelen voor nieuwe sportinfrastructuur, de ontwarring van de mobiliteitsknoop en de digitale uitdagingen in Zottegem.”

6. Pascal De Corte (45)

“Pascal is geborgen en getogen Zottegemnaar. Hij heeft er ook heel zijn leven gewerkt. In zijn jonge jaren was dat in de horeca als eigenaar van swing-caf é “Vita”. In 2005 startte hij zijn eigen schoonmaakbedrijf op, Poetshulp Z-O-Vlaanderen, waarmee hij inmiddels uitgroeide tot één van de grootste private werkgevers in Zottegem. Als rasechte ondernemer liggen thema’s als lokale economie, middenstand en mobiliteit Pascal nauw aan het hart. Hij volgde deze de afgelopen zes jaar in de gemeenteraad van nabij op en ziet hier ook de grootste uitdagingen voor onze stad. In zijn schaarse vrije tijd kan je Pascal ook nog vinden bij diverse sportverenigingen.”

“Met een gemiddelde leeftijd van 38,5 jaar in de top zes stellen we een jonge, maar vooral ambitieuze ploeg voor”, aldus lijsttrekker Matthias Diependaele. “In 2012 werden we al de grootste, maar werden we buiten de meerderheid gehouden. Intussen hebben onze mensen in de gemeenteraad bewezen over dossierkennis, verbale skills en politiek doorzicht te beschikken. N-VA Zottegem is met deze ploeg en haar programma dan ook het enige realistische alternatief voor de vastgeroeste bestuurscultuur die al decennia lang de Zottegemse politiek domineert. Met een doordacht programma en een evenwichtige ploeg willen we opnieuw de grootste worden en ditmaal w él aan de knoppen zitten. We kunnen alleen veranderen als we mee beleid voeren. Deze kandidaten én de ganse ploeg hebben daar de kwaliteiten toe.”