Doorgang voor Iedereen! Actie rond trage wegen op de gemeentegrens van Horebeke en Zwalm


Inwoners Horebeke en Zwalm dagen lokale gemeentebesturen uit om trage wegen open te stellen.

 

Gisteren zaterdag 5 mei ontrolde de actiegroep Trage wegen Horebeke-Zwalm een spandoek “Doorgang voor iedereen!”. Hierbij vragen wij aan het gemeentebestuur om een specifieke trage weg te heropenen. Met deze actie geeft de actiegroep Trage Wegen een duidelijk signaal aan de lokale besturen: draag zorg voor het recht van doorgang van uw inwoners.

Trage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en (cultureel) erfgoed. Trage wegen komen in vele soorten en maten voor, hun oorsprong en gebruik zijn dan ook heel divers: doorsteekjes in de stad, oude kerkwegels, kouterbanen, korte verbindingen naar het centrum of tussen kernen,…
Op 1 mei werd in Horebeke aangetoond hoe geliefd trage wegen zijn. 1240 wandelaars kwamen van heinde en ver om de wandeling georganiseerd door de Randstappers af te leggen.
Vrijwilligers van Trage Wegen Horebeke zorgden voor een aangepast trac é langs de bestaande trage wegen.

Ondanks de vele inspanningen van de lokale werkgroep en een groeiend besef van het belang van lokale bereikbaarheid, blijven trage wegen een kwetsbaar onderdeel van de open ruimte.

De wetgeving rond openbaar recht van doorgang (buurtwegen) en verkregen recht van doorgang (feitelijke wegen) is relatief helder. Toch worden hiertegen vaak inbreuken gemeld. Trage wegen worden ingepalmd of ingeploegd, afgesloten, overbouwd, als priv é aangeduid, of gewoon niet meer onderhouden en overwoekerd. In heel wat gemeenten waaronder Zwalm en Horebeke worden ze stiefmoederlijk behandeld.

De zaak van vele trage wegen moet dan na jarenlange procedures voor de rechtbank beslecht worden… Terwijl doorgang voor iedereen langs trage wegen vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Bovendien blijven beide gemeentes achter op het vlak van het opstellen van een trage wegen plan.
Zwalm heeft een deel van haar grondgebied in kaart gebracht. Horebeke heeft helemaal geen plan en is hiermee de enige gemeente in het werkingsgebied van het Regionaal landschap Vlaamse Ardennen.

Daarom komt in Horebeke en Zwalm de actiegroep Trage wegen, op straat. We richten de aandacht op de trage weg aan de Biesestraat ( Horebeke) en Arme Kleie ( Zwalm).

Dit is een trage weg die niet over de volledige lengte toegankelijk is voor publiek. We willen hiermee de kansen die deze potenti ële verbinding biedt op vlak van mobiliteit,                               verkeersveiligheid, landschapsbeleving, omgevingskwaliteit en groenvoorziening benadrukken. Deze trage weg zou bij openstelling opgenomen worden in een Natuurpunt wandelroute die de Pelinckvallei openstelt.

 

 

Om deze trage weg te openen weg gaven de sympathisanten   op 5 mei een duidelijk signaal aan het lokale bestuur. De gemeente wordt uitgedaagd om deze weg vóór de gemeenteraadsverkiezingen in oktober te openen. Op Dag van de Trage Weg, in het weekend van 20 en 21 oktober, wil de actiegroep namelijk sámen met het gemeentebestuur een feestelijke inwandeling organiseren.