De strijd voor waardige pensioenen staat hoog op de agenda.


De PVDA maakte van de strijd voor waardige pensioenen haar centrale 1meithema. De PVDA roept tevens op om met zoveel mogelijk mensen op 16 mei naar Brussel te trekken om te betogen tegen de pensioenplannen van de regering. Deze oproep tot mobilisatie is de tweede stap van een actieplan. Voordien verspreiden de bonden een miljoen sensibiliseringskranten.

De platformeisen zijn:
Het pensioen met punten mag er niet komen. Het pensioen met punten is een systeem dat de regering wil invoeren om ons automatisch langer te laten werken en het uitgekeerde pensioen te koppelen aan de levensverwachting en aan de budgettaire situatie.

Mensen moeten het recht behouden om vroeger te stoppen met werken en toch een menswaardig pensioen ontvangen. Als de hervorming van de zware beroepen erdoor komt, zal niemand nog voor zijn 60ste kunnen stoppen met werken.

De regering beseft wel dat de pensioenhervormingen moeilijk liggen bij de bevolking. Door sterk te mobiliseren, kan de druk op de regering worden opgevoerd om op zijn minst af te zien van een pensioen met punten.   Deze strijd wordt niet alleen in Belgi ë gevoerd, maar in heel wat Europese steden. Waarnemers maken daarom gewag van een sociale lente.

De sociale zekerheid moet behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Deze regering heeft tot doel de sociale zekerheid af te bouwen, aldus de PVDA. Op 16 mei wordt er volgens de PVDA betoogd voor een warme, solidaire samenleving.

De PVDA vraagt om de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw op 65 jaar vast te leggen, en vraagt tevens een systeem voor brugpensioen vanaf 60 Jaar… Het minimumpensioen moet naar 1500 € worden opgetrokken.

PVDA-Geraardsbergen zet met de komende gemeenteraadsverkiezingen hoog in op de sluipende armoede in de stad.

Julien Borremans