No ël en Adrienne vieren diamanten bruiloft

Balegem, Ockerman No ël en Uyterhaegen Adrienne vierde onder familie hun diamanten huwelijks- verjaardag thuis.

Ockerman No ël en Uyterhaegen Adrienne huwden in het expojaar op 07/05/1958 te Balegem,

Hebben twee dochters Linda en Patricia, deze zorgden voor twee kleinkinderen.

No ël was 41 jaar werkzaam bij de post (Brussel x). Zijn vrijetijd verdeelde hij, in het tuinieren,   gaan fietsen bij de zwervers en de zondag een kaartje leggen.

Adrienne was maaister op atelier in Hillegem en daarnaast huisvrouw als hobby gaat ze wekelijks gaan zingen bij het parochiaal zangkoor.

X