Veiliger op stap dankzij ‘Stapproef’

18 mei 2018 – Zottegem –    “Ik ben Robbe, ik kom met de auto naar school want ik mag  niet te voet van mijn ouders. Ik mag niet omdat het te  gevaarlijk is met al die auto’s. Dat vind ik jammer want ik zou  dat graag kunnen en doen.”

In het kader van het thema “Veilig op weg” werkte het Sint-  Barbaracollege voor de leerlingen van het vierde leerjaar opnieuw een stapproject uit.  

Na theoretische en praktische lessen willen ze de leerlingen ook de kans geven een praktische proef in het verkeer uit te voeren. Het is de bedoeling om de leerlingen zelfstandig te leren handelen in het centrum van Zottegem.

Vooraf werd het parcours verkend met de ganse klas. De leerkrachten en een verkeersdeskundige gaven uitleg bij de mogelijke gevaren en moeilijkheden op het parcours. Nadien legden ze het parcours af in groepjes om tenslotte te eindigen met de stapproef. De school kon rekenen op heel wat vrijwilligers.

Elke leerling stapte de omloop met een klasgenoot. Naast de leerkrachten waren er ook heel wat (groot)ouders ingeschakeld om op alle kruispunten tijdens de stapproef de veiligheid te garanderen en het gedrag van de jonge verkeersdeelnemers te beoordelen.

X