OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Kleppe krijgt autismevriendelijk label

De Kleppe is het eerste vakantieverblijf met een autismevriendelijk logo van Autisme Centraal! Hiermee wil De Kleppe zijn engagement tonen om aangename en zorgeloze vakantie te bieden aan personen met autisme.

Personen met een autismespectrumstoornis hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Op vakantie gaan naar een vreemde plek met nieuwe regels kan immers heel wat stress met zich meebrengen. “Wij zijn bijzonder trots om met onze werking rond autisme naar buiten te kunnen komen. Het is onze ambitie h ét toonvoorbeeld te worden voor ASS binnen de toeristische sector”, zegt Robin Ronsyn, de coördinator van De Kleppe. “Daarvoor gaan we uit van een geïntegreerde aanpak waarbij we onze hele werking betrekken. We vormen al onze werknemers en vrijwilligers zodat ze op gepaste manier met deze bijzondere vakantiegangers kunnen omgaan.  Via een inleefsessie en vormingsmomenten komen zij meer te weten over personen met ASS en hun functioneren.”

Een actieplan, opgesteld door een werkgroep met experten, zal in 2018 en 2019 verder gerealiseerd worden:

Gebruik van kleuren en pictogrammen

Een onbekende bestemming betekent ook onbekende ruimten. Via het gebruik van kleuren en pictogrammen wordt toch structuur en duidelijkheid gecre ëerd. Zo wordt er met Sclerapictogrammen gewerkt en hebben de deuren een kleur in functie van de ruimte.

Een visueel stappenplan

Behoefte aan duidelijke communicatie en structuur, start al bij de voorbereiding van de vakantie. Met de hulp van Sien Depoortere van Toerisme voor Autisme, ontwikkelen we een sociaal script. “Dat is een visueel stappenplan” legt Sien uit. “Langs de ene kant bieden we op voorhand info over hoe het verblijf er uit zal zien en wat men kan verwachten. Langs de andere kant wordt ook duidelijk wat van de vakantieganger verwacht wordt. Dit alles doen we aan de hand van veel foto’s en korte duidelijke omschrijvingen”.

Time-out ruimte

Bij de inrichting van De Kleppe is er, naast de aanpassingen voor mensen met visuele en motorische beperkingen, ook veel aandacht gegaan naar de noden van personen met autisme.  Zo zijn er reeds enkele kamers prikkelarm ingericht. “Nu wensen we nog een stap verder te gaan en in het voorjaar van 2019 één van deze kamers om te bouwen tot een ‘time-out’ ruimte, die een veilige omgeving biedt tijdens crisismomenten”, zegt Robin.

Een vernieuwde snoezelruimte

‘De Stille Ruimte’, één van de gemeenschappelijke ruimtes, zullen we eind 2018  verder aanpassen zodat we ze nog meer kunnen gebruiken als snoezelruimte. Ideaal voor het activeren van zintuigen en gevoelens, of gewoon om een beetje tot rust te komen. Ook de snoezelkoffer zullen we verder uitbreiden met allerlei hulpmiddelen en sfeermateriaal zoals kussentjes, geurolies, massagemateriaal,…

Groene Zorg

Dec Kleppe heeft al heel wat gasten met autisme ontvangen, maar ook in de dagdagelijkse werking worden personen met autisme nauw betrokken. Zo zijn er vrijwilligers met ASS aan de slag en is er een jongen met autisme op De kleppe in het kader van hun dagbesteding.

De Kleppe was vroeger een oud klooster in de Vlaamse Ardennen, nu is het een vakantieverblijf voor groepen, scholen en gezinnen.  De Kleppe bevindt zich op het kruispunt van toerisme, welzijn en zorg, sociale tewerkstelling en kwetsbare doelgroepen.