Gouden huwelijk voor Robert en Arlette

Robert Goeteyn en Arlette Scheppens huwden op 10 mei 1968 in Scheldewindeke.

Ze hebben een dochter Ann en een zoon Luc, samen zorgden zij voor 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Robert begon te werken bij De Post en daarna maakte hij de overstap naar de administratieve diensten van de NMBS in Brussel en in een latere fase Gent. In zijn vrije tijd zingt hij bij het Parochiaal zangkoor in Balegem, Moortsele en Arte Vocale te Gent. Arlette bleef huisvrouw en zorgde voor de kinderen.