Digitaal inschrijvingssysteem opvang en vakantiekampen op komst

De gemeenteraad van Oosterzele heeft op zijn jongste zitting een principevoorstel van Filip Michiels en Ruben De Gusseme (Open Vld plus) om een digitaal systeem in te voeren om digitaal te kunnen inschrijven voor zomerkampen goedgekeurd. Het gemeentebestuur besliste nu unaniem om een projectcoördinator aan te stellen. (R 17, foto Open Vld).

 

 

Op 18 april 2018 vond de meest recente inschrijvingsdag plaats voor deelname aan de jeugd- en sportkampen in Oosterzele. Dit gebeurt momenteel nog niet digitaal in onze gemeente. Ouders staan daarom enkele uren vooraf rijtje te schuiven om een volgnummer te trekken. Nadat ze hun nummer konden nemen (ten vroegste om 18 u) dienden ze nog een uur te wachten vooraleer de inschrijvingen echt van start gingen. Het rijtje schuiven is in veel gemeenten niet meer van dit tijdperk. Open Vld plus stelde — bij monde van raadslid Ruben De Gusseme — reeds op de raadszitting van 18 april 2018 reeds een mondelinge vraag waarom dit momenteel nog niet digitaal verloopt in Oosterzele. Open Vld plus stelde daarom op de gemeenteraad op woensdag 30 mei voor dat de gemeentelijke administratie nog deze legislatuur werk maakt van een voorbereidend dossier van een digitaal inschrijvingssysteem voor de sport-en jeugdkampen, waarbij soepel kan worden omgesprongen om de verschillende kampen zo veel als mogelijk met elkaar compatibel te maken. Dit systeem kan idealiter al tegen de inschrijvingen van de herfstvakantie 2018, maar zeker tegen de inschrijvingen van de paasvakantie 2019 een eerste maal in gebruik worden genomen. Uiteraard moet het ook mogelijk blijven voor ouders met minder digitale vaardigheden of voor hen die niet over een computer beschikken, om in te schrijven aan een fysiek loket. Open Vld plus is tevreden dat de meerderheid positief reageert op het voorstel. info Filip Michiels: 0498 50 01 04, Het principevoorstel is te lezen op http://filipmichiels.be/principebeslissing-over-de-aankoop-van-een-digitaal-inschrijvingssysteem-voor-jeugd-en-sportkampen/

  Reporter 17.