Nieuw aangiftesysteem voor camera’s is beschikbaar

De Camerawet voorziet dat bewakingscamera’s aangegeven moeten worden bij de politiediensten.

Deze aangifte moet  elektronisch ingediend worden   via de volgende link:  www.aangiftecamera.be. Sinds 25 mei 2018 dienen alle aangiften te gebeuren via dit e-loket. Voor de aangiften die reeds vóór deze datum werden gedaan, is een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020)  om de gebruikers de tijd te geven de nodige stappen te ondernemen.

Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie. De gebruikshandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem voor uw bewakingscamera’s is beschikbaar op  www.BeSafe.be.

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk “Camera” van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer:  02/739 42 80 of op het mailadres  helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

X