Kermiscomit é Gemeldorp geeft goede doelen een duwtje in de rug.

Het voorbije weekend overhandigde het kermiscomit é naar jaarlijkse traditie opnieuw drie cheques aan de vertegenwoordigers van een “goede doel” uit Lierde.

De gelukkigen waren  Samana (ex-ziekenzorg) uit Sint-Maria-Lierde, wijkklas Gemeldorp (Deftinge) en Marcelle De Smet, verantwoordelijke kapel Gemeldorp (Deftinge).

Hoe ging het in zijn werk?

Tot zondag 17 juni 2018 konden personen of verenigingen uit Lierde een aanvraag doen om in aanmerking te komen om een cheque te ontvangen uit de activiteitenopbrengst van het kermiscomit é Gemeldorp.

Het kermiscomit é ontving zes aanvragen waaruit er drie, die aan de vereiste criteria voldeden, geselecteerd werden.

Doel?

De bijdrage die het kermiscomit é schenkt, is de winst die ze maken met het organiseren van een meiboomplanting en de koude kermis in oktober. Van bij de oprichting van het comit é werd er namelijk beslist dat men de winst zou gebruiken  om vzw’s, verengingen of personen die zich inzetten voor goede doelen in Lierde een duwtje in de rug te geven.

Bijkomende info.

Wie meer wil weten over het kermiscomit é, hun activiteiten of deze actie kan steeds contact opnemen met voorzitter Vera De Poorter op het nummer 0494 79 21 72 of bestuurslid Melissa Dooms op het nummer 0474 61 03 44.

Voorzitter Vera De Poorter en bestuurslid Melissa Dooms