N-VA – CD&V-kartel in Horebeke

 

Voor een ambitieus, modern en onafhankelijk Horebeke

Op 14 oktober vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Het wordt een historische verkiezing. Sowieso krijgen we een nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester geeft de fakkel door. De Horebekenaar bepaalt aan wie de fakkel wordt doorgegeven.

Dieter Verscheure: “Met N-VA en CD&V hebben we niet getwijfeld om in kartel naar de verkiezingen te gaan. We onderhouden reeds jaren intens contact. Onze visies over ‘hoe Horebeke best bestuurd kan worden’, lopen gelijk. Samen willen wij op de reset knop drukken en Horebeke een modern bestuur bieden met een goede, professionele en onpartijdige dienstverlening.

Met N-VA—CD&V willen wij ons engageren om keihard te werken voor een ambitieus, modern en onafhankelijk Horebeke met respect voor onze tradities en eigenheid.

We hebben de krijtlijnen van ons bestuursplan op paper gezet. Daarin staan een aantal punten centraal.

Belastingsverlaging!
Heel veel gemeenten torsen een grote schuldenlast. Dat is bij ons niet het geval. De spaarpot van de gemeente puilt uit. Er werd al 4.461.620 € opgepot. Dat is 2.168 € per inwoner. Deze overdreven spaarzucht is geen synoniem voor ‘goed beleid’. Integendeel, dat is even nefast als het opbouwen van een schuldenberg.. N-VA — CD&V pleit voor een gezond financieel beleid:“Geen zotte uitgaven, maar evenmin het belastinggeld bevriezen!” Het beleidsplan dat wij uitwerkten laat trouwens toe om de belastingen te verlagen. We zullen dat dan ook doen!”
Horebeke blijft onafhankelijk

Luc   Wachtelaer: “We moeten vermijden dat de rijk gevulde Horebeekse schatkist door een fusie gebruikt wordt om elders een financi ële put te helpen dempen. Ook daarom willen we onze onafhankelijkheid vrijwaren.
Omhoog krikken van de dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening moet omhoog. Daarvoor moeten we er o.a. voor zorgen dat het gemeentehuis toegankelijk is voor iedereen. Dit past in een totaalaanpak. Een voorbeeld van het servicepakket dat we in petto de realisatie van een gemeentelijke hakseldienst aan huis. Dit is reeds heel succesvol in Maarkedal.
Openbare ruimte
Horebeke moet zijn openbare ruimte opwaarderen. Iedereen die Horebeke binnenrijdt, fietst of wandelt, moet het gevoel krijgen in de aangenaamste gemeente van de Vlaamse Ardennen aan te komen. Samen met de inwoners zullen we de strijd aanbinden tegen het zwerfvuil.
Veilig verkeer
Meer dan de helft van de inwoners vindt het onveilig voor onze kinderen om zich met de fiets te verplaatsen in Horebeke. (de gemeentemonitor) Het mobiliteitsplan van SOLVA komt tot dezelfde conclusie. Wij willen de aanbevelingen van het mobiliteitsplan versneld uitvoeren.
Andere
Daarnaast focust ons plan zich ook op participatie van de burger via de adviesraden, de lokale economie, de landbouw, het toerisme, de veiligheid, het onderwijs, de jeugd-

 

en de seniorenwerking,

We beseffen dat er heel veel werk aan de winkel is. Daarvoor is er een dynamisch, modern en hardwerkend bestuur nodig.

Wij hopen dat de Horebekenaar ons hun vertrouwen geeft zodat wij ons ambitieus plan kunnen uitvoeren.”

De Kandidaten

 

 

Lijsttrekker  plaats 1: Dieter Verscheure, St-Maria-Horebeke

Plaats 2: Katelijn Moerman, St-Maria-Horebeke

Plaats 3: Luc Wachtelaer, St-Maria-Horebeke

 

Eric Deprez, St-Maria-Horebeke

Caroline Ronsse St-Maria-Horebeke

Kris Vanden Bossche St-Maria-Horebeke

Angelo Vercamst, St-Kornelis-Horebeke

Heidi Vervaeke, St-Kornelis-Horebeke

 

Meer nieuws volgt later. De volgorde wordt later bekend gemaakt.

X