5 mensensmokkelaars en 26 transmigranten opgepakt in Wetteren

Afgelopen nacht was er een grootscheepse politieactie om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E40 in Wetteren aan te pakken.

Het was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, een grondige controle door lokale en federale politie op de parking van Wetteren, en een reeks huiszoekingen in het Antwerpse en Mechelen, konden er in totaal 10 bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er 27 transmigranten aangetroffen die door de bende gesmokkeld werden.

Mensensmokkel langs de E40

Belgi ë is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook binnen Oost-Vlaanderen worden autosnelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Onderzoek naar bende

Naar aanleiding van een aanhoudende en hardnekkige mensensmokkelproblematiek vanaf de E40-autosnelwegparking van Wetteren en de daarbij veroorzaakte overlast, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het Parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Eritrea smokkelde.   Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de Onderzoeksrechter te Dendermonde. Het gerechtelijk onderzoek had tot doel het blootleggen van de organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht.
De bendeleden, hoofdzakelijk van Zwart-Afrikaanse afkomst en verblijvende in het Antwerpse en Mechelen, gebruikten exclusief de E40-autosnelwegparking van Wetteren om de transmigranten, voornamelijk uit de Brusselse regio, te smokkelen. De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen en kinderen tot baby’s toe. De meesten van hen zijn afkomstig van Eritrea, Soedan en Ethiopi ë. Uit het onderzoek blijkt dat de bende ook gebruik maakte van een clandestien pand in Kwatrecht waar de transmigranten werden ondergebracht in afwachting van de tocht naar de parking. Tevens zorgden deze transmigranten voor overlast   op de weg naar en in de omgeving van de parking.

Oppakken van de bende

In de nacht van 21 op 22 augustus 2018 werd er een grootscheepse actie op het getouw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Bij deze actie was het de bedoeling zowel de bendeleden alsook de transmigranten op te pakken, wat een bundeling der krachten noodzaakte van de politiediensten. Eerst werden de smokkelaars door de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd; ter plaatse werden er 5 opgepakt. Vervolgens voerden de lokale en federale politie samen een grondige controle uit op de parking en omgeving te Wetteren (‘Transpark’-actie) waarbij 23 transmigranten werden aangetroffen in vrachtwagens en 3 in het clandestiene pand. Tevens hadden er 4 huiszoekingen plaats in het Antwerpse en Mechelen, waarbij nog eens 5 verdachten van mensensmokkel werden opgepakt. Bij een huiszoeking in Antwerpen werd ook een transmigrant aangetroffen.

Dankzij de gebundelde krachten van de politiediensten (zie lager) konden in totaal opgepakt worden :
a)       10 verdachten van mensensmokkel
–       Deze zijn van Zwart-Afrikaanse afkomst (Eritrea, Soedan, Ethiopie)
–       De verdachten worden op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Dendermonde die zal beslissen over hun aanhouding. Deze voorleidingen zijn momenteel lopende.

b)       27 transmigranten
–       23 meerderjarigen en 4 minderjarigen
–       Afkomstig van Eritrea, Soedan en Ethiopi ë
–       8 mochten van DVZ beschikken omdat ze over recente documenten beschikken; 1 vrouw wordt overgebracht naar het gesloten centrum te Brugge; de anderen kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Samenwerking politiediensten

Deze grootscheepse actie onder regie van de Federale Politie (FGP en CSD) Oost-Vlaanderen werd ondersteund door:
– de Lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen;
– de Lokale politie Hamme/Waasmunster;
–   de Wegpolitie Oost-Vlaanderen;
– de Speciale Eenheden van de Federale Politie;
– de Lucht- en Hondensteun;
– de FGP van Antwerpen;
– het interventiekorps Oost-Vlaanderen;
– de Lokale politie Antwerpen;
– de Lokale politie MEWI (Mechelen);
– de MATTA-teams (Mobiel Afhandelingsteam van de federale politie).

X