Lezersbrief: Alexander en de nationale kieskring

Ik had gedacht dat we met onze gouwgenoot    Herman Decroo aan de laatste der belgen gekomen waren maar blijkbaar heeft hij het virus al doorgegeven aan zoon Alexander .In het Laatste Nieuws haalt Alexander terug de nationale kieskring vanonder het stof .Ik vraag mij af hoe men dat dan in werkelijkheid   gaat organiseren ,Komt er een kiesbrief met lijsten van alle partijen in Belgi ë   of is het soort populariteitstest waar alle kopstukken bij elkaar staan ?En moeten die mensen dan ook in   de volgende regering.

Laat ons de zaak nuchter bekijken ,Vlamingen weten nauwelijks wat er over de taalgrens gebeurt en vice versa.Franstalige kranten worden in Vlaanderen nauwelijks nog gelezen ,op de oude Franstalige Bourgeoisie rond Gent en Knokke na   . Het is een eeuwigheid geleden dat ikzelf nog    naar hun televisiezenders gekeken   heb . Zelfs de VRT nodigt zelden politici van het zuiden uit.Waarschijnlijk zijn ze er zelf niet happig op om te komen debatteren vanwege gebrek aan kennis van het Nederlands      .Als een Waalse auteur   20 boeken kan slijten in Vlaanderen zal   dit al een succes zijn .Het is bij hoge uitzondering dat een zanger(es) of groep uit Franstalig Belgi ë hier een hit scoort.En zelf zijn ze waarschijnlijk meer op “la douce   France” gericht zoals mocht blijken uit een reactie   in La Libre op een interview van Paul   Magnette …”mochten we in Frankrijk wonen dan wisten we tenminste op wie stemmen”

Je kan niet rond de vaststelling heen dat dit een land is waar 2 verschillende bestuurssystemen zijn ,In Vlaanderen   centrum rechts tot rechts .In Walloni ë momenteel een tendens   links tot extreem links .Mochten de voortekenen waarheid worden dan gaan na de volgende verkiezingen beide strekkingen verplicht zijn te onderhandelen over een nieuwe regering .het zou wel eens een nieuw wereldrecord   regeringsvorming kunnen opleveren. Door de hoge staatsschuld   zal men in de nabije toekomst niet verder kunnen gaan dan confederalisme .De deelstaten spreken af wat ze nog federaal willen doen ,al de andere zaken worden de volle verantwoordelijkheid van de deelstaten .Het werkt elders wel, zie, Zwitserland Duitsland en de VS.

Het   had hier anders kunnen lopen had men in Walloni ë de taalvrijheid   niet aangegrepen om het Nederlands niet   te moeten begrijpen   verre van het te spreken   .Na het vastleggen van de taalgrens is   het uiteendrijven nog sneller gegaan. Jammer volledige tweetaligheid was voor iedereen een bijkomende troef geweest. Ondanks het propagandawerk   van   Belgicisten en royalisten   die met behulp van drankfabrikanten en het succes van sportlui die Belgi ë vertegenwoordigen menen de mensen te moeten wijsmaken dat ’s lands spreuk nu werkelijkheid is geworden die hebben het mis . Nog te geselen katjes zijn :   de transvers van Noord naar Zuid ,faciliteiten in de rand , de luchthaven van Zaventem en de vluchtroutes, de nog altijd veel hogere werkloosheid in Walloni ë en Brussel dan bij ons

Als we nationaal gaan stemmen verdwijnen alle grendels en gaan we voor de meerderheid beslist, eens zien of de buren nog   zo happig zullen zijn voor een nationale kieskring

De Mulder Jos é, Westrem