Fietsers opnieuw vlot over Langeweide na heraanleg

Persbericht Merelbeke.

Vanaf 11 september voert het gemeentebestuur van Merelbeke verbeteringswerken uit in Langeweide. De recreatieve fietsverbinding door de Scheldevallei verkeert momenteel in slechte staat en het bestuur wil de weg nu op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier heraanleggen.

Uitgebreide testfase

“Gezien de ligging in de Scheldevallei hebben we eerst een uitvoerige studie uitgevoerd op basis van het technisch vademecum paden en verhardingen van het Agentschap Natuur en Bos”, verklaart schepen van openbare werken Pascal Rousseaux. Daarna werden drie proefvakken in verschillende materialen aangelegd die uitvoerig werden ge ëvalueerd. “Omdat we de ervaringen van fietsers en bewoners belangrijk vinden, organiseerden we een fietstocht met de bewonersplatforms van Schelderode en Kwenenbos en de werkgroep mobiliteit Merelbeke.”, voegt schepen van mobiliteit Bertrand Vrijens toe.

Op basis van de bevindingen van de fietsers en een technische evaluatie van het gebruikte materiaal bij de drie proefvakken koos het bestuur uiteindelijk voor porfiersteenslag. De verbeteringswerken kosten 90 000 euro en starten op 11 september.

 

Werken Langeweide tot eind september

De werken in Langeweide duren twee weken. Tijdens de werken is geen fietsverkeer mogelijk. Om de impact op de omgeving zo veel mogelijk te beperken, wordt de bestaande asfaltverharding gefreesd en ter plaatse opnieuw verwerkt. De putten en oneffenheden worden weggefreesd, het oppervlak wordt genivelleerd en daarna wordt een toplaag in porfier aangebracht.

 

Heraanleg Brandegems Ham in voorbereiding

Langeweide is een belangrijke trage verbinding waarbij fietsers vanaf de Gaversesteenweg in Schelderode en via Brandegems Ham en de Trekweg een veilige en aangename route tot de brug in Zwijnaarde kunnen nemen. Ook voor Brandegems Ham, die op sommige plaatsen veel putten en oneffenheden vertoont, bereidt het bestuur een dossier voor heraanleg momenteel voor. Als alles volgens plan verloopt worden de werken aan Brandegems Ham in januari uitgevoerd.

Goed nieuws voor fietsers dus die de drukke Gaversesteenweg willen vermijden.