Open Vld plus tevreden instapt in project “Stroomversnelling”.

Open Vld plus tevreden dat meerderheid instapt in  project “Stroomversnelling”.
Via een persbericht laat het gemeentebestuur van Oosterzele vandaag weten deel te nemen aan “Stroomversnelling”, een project van Vlaams minister Bart Tommelein.

Daarbij is het de bedoeling   om met zo veel mogelijk inwoners te stemmen op het favoriete Oosterzeelse project  rond lokale energieprojecten. Zodra 1% van de inwoners heeft gestemd, ontvangt Oosterzele een startbudget om het project te realiseren. Heel concreet: als Oosterzele 108 stemmen verzamelt, ontvangt het bestuur van de Vlaamse Overheid een startbudget van 10 128 euro om het energieproject te realiseren.
Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels is tevreden dat de meerderheid nu toch aansluit bij het project “Stroomversnelling”. Hij had hierover een voorstel gelanceerd op de gemeenteraad van 18 april dit jaar. (zie http://filipmichiels.be/energie-transitie-ook-de-oosterzelenaren-moeten-we-stimuleren/).   De meerderheid stelde de behandeling van dit punt eerst uit naar de raadszitting van mei. Toen antwoordde bevoegde schepen Jan Martens:
“In plaats van al die ingewikkelde subsidi ëringsvormen te ontwikkelen op maat van grootsteden en ambtenarenlegers, zou men beter bedragen toekennen per investering waarvan bewezen is dat ze het energieverbruik vermindert.
Zo zou een eenvoudige, maar substanti ële subsidi ëring van de omvorming van de openbare verlichting naar LED-verlichting een snel en meetbaar resultaat laten zien in Vlaanderen. Als besluit vraag ik dus om dit punt van Open VLD plus nu niet goed te keuren en dit pas te doen wanneer blijkt dat Oosterzele kan voldoen aan de vereisten.”
Fractieleider en Open Vld plus- lijsttrekker Filip Michiels: “Ons voorstel blijkt nu toch niet zo onrealistisch te zijn, als de schepen  eerst leek aan te geven. We zijn dan ook tevreden dat de meerderheid ons voorstel verder uitwerkt. We roepen de inwoners dan ook graag op te stemmen voor één van beide projecten www.stroomversnelling.be” .