Voorstelling kandidaten en programma Groen Melle

Maandagavond 27 augustus stelde Groen Melle de kandidaten en het programma voor waarmee de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober trekt.

Lijsttrekker Dominique Vandermeersch stelde naast heel wat gekende namen ook 7 nieuwe kandidaten (1/3de van de lijst) voor: Kathleen Snyers (2), Frederik Mortier (5), Mathieu Van Lancker (7), Johan Devolder (9), Thomas Petit (11), Katrien Cuypers (12) en Lieve Van Acker (16).

Rita Moeraert – enkele jaren minder zichtbaar, maar nog steeds zeer actief – is lijstduwer: ‘Als actieve senior vind ik het een goed idee om buurtzorgprojecten op te zetten. Zorg voor de buurt en de buren is belangrijk. Groen wil bereikbare, betaalbare zorg en sociale hulp aan huis voor de oudere generatie. We zorgen ervoor dat tegemoetkomingen automatisch worden toegekend, zodat iedereen krijgt waarop hij of zij recht heeft.’

Jongste kandidaat is Thomas Petit22 jaar – die volop gaat voor een sociaal, ecologisch en progressief Melle: ‘Melle heeft een bruisend verenigingsleven. Na 5 jaar als voorzitter van het jeugdhuis, weet ik dat publieke ontmoetingsplekken belangrijk zijn. Ik wil daar nog meer op inzetten. Een gemeentebestuur dat echt bekommerd is om het milieu, geeft ook zelf het goede voorbeeld op vlak van duurzaam bouwen, gebruik van groene energie en natuurbehoud.’

Gemeenteraadslid Tijl De Witte – 3de plaats in Melle – is ook kandidaat (8ste plaats) voor de provincieraadsverkiezingen: ‘Het is goed leven in Melle, maar ik ben ervan overtuigd dat het nog beter kan. Leefbare wijken met schone lucht, propere straten met vlot en vooral veilig verkeer, parken en pleintjes om te spelen in het groen … we maken er in Melle samen werk van.

Het is goed dat de provincie ons hierbij ondersteunt door bijvoorbeeld het klimaatactieplan te concretiseren, door het organiseren van groepsaankopen voor groene stroom of het cre ëren van economische meerwaarde op duurzaam ingerichte bedrijventerreinen. De belangrijkste bevoegdheid van de provincie is ruimtelijke ordening. Ik wil dat de open ruimte in Oost-Vlaanderen – én in Melle — zoveel mogelijk behouden blijft en dat de ingenomen ruimte effici ënt wordt ingericht zodat onze levenskwaliteit toeneemt. De provincie moet haar rol opnemen op vlak van mobiliteit: de versnelde aanleg en aansluitingen van bovenlokale fietsroutes en fietssnelwegen stimulere duurzaam woon-werkverkeer.’

  • de krachtlijnen van het programma van Groen Melle en de volledige kandidatenlijst. Het volledige programma en een beschrijving van alle kandidaten is beschikbaar op www.groenmelle.be