Oosterzele een diamant voor Etien en Yvonne

Boeykens Etien en Lejeune Yvonne vierden hun diamanten huwelijksjubileum onder familie buren en vrienden in het Parochiaal centrum te Balegem.

Boeykens Etien en Lejeune Yvonne leerden elkaar kennen op caf é, namelijk bij boerkens Lisa op den berg.  Etien en  Yvonne huwden op 16 juli 1958 te Balegem en hebben een zoon Freddy en 1 kleinkind.

Etien was arbeider in een kopermagazijn te Brussel en nadien 15 jaar gemeentearbeider.

Etien was een liefhebber van de duivensport, ook kon je hem vinden in de groenten tuin.

Yvonne deed het huishouden en was 10 jaar naaister bij Cantaert. Beiden zijn lid van Okra