Men weet meer over u dan u denkt


GDPR en de privacy

GDPR ook voor u

Op 25 mei 2018 werd GDPR van kracht, deze afkorting staat voor General Data Protection Regulation.

Wat houdt GDPR in ?

In grote lijnen geschetst staat daar vooral in hoe overheid, bedrijven en organisaties aandacht moeten besteden aan de privacy en de veiligheid van de gebruikers.

Bedrijven kunnen niet zowat alle gegevens bewaren over hun klanten.

Deze wetgeving kwam er om iedereen de gelegenheid te geven controle te houden over de gegevens die hij communiceert.

Voor 25 mei werden gebruikers overstelpt met mails van bedrijven die in orde willen zijn met de nieuwe regelgeving.

Het wordt pas gevaarlijk als verschillende bedrijven data van hun klanten gaan combineren en op die wijze een bijna compleet overzicht krijgen van het priv é leven van personen.

Dringt onvoldoende door

Test-Aankoop voerde een enquête uit bij 1.000 consumenten.

Ze wilden nagaan in welke mate de kennis over GDPR doorgedrongen is bij de bevolking.

Zo heeft 63 % van de ondervraagde nooit gevraagd welke gegevens over hem/haar werden opgeslagen.

Amper 2 % heeft dit gevraagd en eveneens verzocht om bepaalde persoonlijke gegevens te verwijderen.

Nog straffer, slechts 1 % gelooft dat GDPR effectief zijn privacy zal respecteren.

Test-Aankoop is enigszins verontrust over deze gang van zaken en vindt dat er een grotere bewustwording nodig is over de mogelijkheden die deze wet biedt.