Sp.a Merelbeke heeft haar campagne afgetrapt.

Sp.a Merelbeke heeft haar campagne afgetrapt en wil graag de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan u voorstellen.

De partij maakt sedert 2007 deel uit van de meerderheid en de partij wil graag opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen.
Lijststrekker is huidig is Schepen van Cultuur Bertrand Vrijens (54).
Gemeenteraadslid Patricia Sarasin-Dhaene en trouwe partijgenoot/gewezen raadslid Felicien Vermassen staan op plaatsen 2 en 3.
Gaston De Bruyn, die 30 jaar voor de partij zetelde in de gemeenteraad, duwt de lijst.
De top 10 wordt vervolledigd door Voorzitter en huidig OCMW-raadslid Michael Schwing, ondervoorzitter Eric Ryckbosch, Secretaris Dirk Dierickx en nieuwkomers Sonia De Groote, Sharon Waeytens, Joris Fauconnier en Vanessa Schyvens . Ook op de lijst staan Yolande Dick, echtgenote van de Voorzitter van de Seniorenraad (Johnny De Bosschere) en kunstenaar Serge Verwest staan op de lijst.
De jongste kandidaat is Jannes Vrijens (20), en zoon van Schepen Vrijens.
Sp.a trekt met een duidelijk programma naar de kiezer, waarbij ze het huidige sociale beleid willen verderzetten en de lopende projecten, zoals Cultuurhuis, Buitenschoolse kinderopvang willen afwerken . Bovendien komen een aantal uitdagingen op ons af en wil Sp.a hierbij haar steentje bijdragen, zoals:
De acties die zijn voorzien in het Save-charter verder uitrollen en verder maximaal inzetten op verkeersveiligheid;
De studie Oost-Vlaams Kerngebied rond mobiliteit vorm geven;
De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de buitengebieden te vrijwaren van hoogbouw en nieuwe grote verkavelingen ;
Inzetten op sociale thema’s, zoals betaalbaar wonen (extra inzetten op het sociaal verhuurkantoor) en vooral de armoedeproblematiek en de moeilijke situatie van éénoudergezinnen . In die optiek is de verlaging van de gezinsbelasting één van de zaken die enig soelaas kunnen bieden
Tot slot : burgerparticipatie en inspraak bij wegenwerken verder hoog op de agenda zetten in nauwe samenwerking met de bestaande bewonersplatforms en nog op te richten bewonersplatform voor het centrum.