Eerste aanzet openluchtmuseum De Priorij Monument voor slachtoffers Engels bombardement


Een nieuw oorlogsmonument in de tuin van de voormalige priorij Hunnegem herdenkt twaalf burgerslachtoffers van een Engels bombardement op 22 mei 1944 in de Gasthuisstraat in Geraardsbergen. ‘Dat betekent de aanzet van het openluchtmuseum De Priorij’, zegt initiatiefnemer David Larmuseau. De inhuldiging vindt plaats op 29 september, op de vooravond van de 75ste verjaardag van het einde van de oorlog.

Bommen zaaien terreur
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zaaien Engelse bombardementen terreur op het door de Duitsers bezette Europese vasteland. In de avond van 22 mei 1944 wordt Geraardsbergen gebombardeerd. ‘Drie bommen van 750 kilo vallen in de moestuin van de priorij Hunnegem, waaronder een op vijftien meter van de Labeurzaal’, zegt amateur-geschiedkundige David Larmuseau. ‘1.200 vensters sneuvelen, het dak is zwaar beschadigd en de plafonds komen naar beneden. De omheiningsmuur begeeft het gedeeltelijk. In hun kroniek schrijven de zusters dat alles wat kon breken, ook kapot was.’ In Hunnegem is niemand gewond. Maar verderop in de Gasthuisstraat vernielt een bom vijftien woningen en komen twaalf inwoners om het leven.

Eten maken en onderdak geven
Vanaf 23 mei 1944 krijgen 223 inwoners, wiens woning bij het bombardement is beschadigd, twee keer per dag een maaltijd in de priorij. Bij het klaarmaken van het eten krijgen de zusters hulp van het comit é Winterhulp en oud-leerlingen van de school.

In de meimaand van 1944 blijft de angst voor nieuwe bombardementen groot en bij elk alarm vluchten de zusters naar de kelders. Ook veel buurtbewoners vinden daar een schuilplaats.

Monument herdenkt slachtoffers
Op de vooravond van de 75-ste verjaardag van die noodlottige 22ste mei herdenkt een nieuw monument de twaalf burgerslachtoffers. ‘Dat is een postuum eerbetoon aan onschuldige mensen die hun leven hebben gegeven voor het vaderland’, vervolgt Larmuseau. ‘Hun namen, die op het monument staan gegrift, moeten wij blijven gedenken.’

De slachtoffers waren Maria Beernaert; Malvina, Maria en Remi De Cooman; Emiel De glas; Irma De Nooze; Emiel De Vleeschouwer; Aim é De Vos; Louis-Jean Flamant; en Gilbert, Godelieve en Wivina Merckaert.

Het monument, dat een inslaande bom voorstelt, werd ontworpen en gerealiseerd door Stefaan Delannoit en Grafido. Het kwam tot stand met de medewerking van de musea Hunnegem en Wings of Memory. Deze laatste organisatie houdt, onder de leiding van Delannoit, de herinnering aan de dramatische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog levendig.

Openluchtmuseum De Priorij
Het oorlogsmonument betekent de aanzet van een nieuw openluchtmuseum dat het vier ha grote domein in Hunnegem. ‘Dat noemt De priorij, verwijzend naar de zusters die hier bijna 400 jaar hebben verbleven’, zegt Larmuseau. Dat museum heeft een drieledig doel. Naast het toegankelijk maken van een nieuw wandelpark aan de rand van de stad wil men de nog bestaande stukken geschiedenis nieuw leven inblazen: de begraafplaats van de zusters, de

stadswal uit 1332, de voormalige steenbakkerijen en de kapellen. Ten slotte wil men een kunstparcours uitbouwen langs deze wandelroute.

PRAKTISCH
Inhuldiging monument twaalf oorlogsslachtoffers in de Gasthuisstraat op zaterdag 29 september om 10.00 uur in de tuin van de priorij Hunnegem, Gasthuisstraat 100. Iedereen is welkom. Meer informatie vindt u op de website www.museahunnegem.be.

Julien Borremans

X