De wonderbaarlijke historie van Hawking & Rudy

Hawking: Ok! Ik stel je een vraag en daarna mag je er een aan mij stellen. Als je mijn vraag niet kan beantwoorden dan geef je mij één euro en als ik die van jou niet kan beantwoorden dan geef ik jou duizend euro. Deal?

Rudy:  Tza wel zijn godverdomme! Vaneigenst dadde! Rudy es ZOT van weddenschappen!

Hawking stelt een ingewikkelde vraag over quantumfysica.

Rudy: Dor gok kik mij nie mee bezig haaen za man! Hiere! Nen euro.

Hawking: Ok! Uw beurt!

Rudy:  Goe! Dus! Welke biste ee vier puuten en alst de strotte oversteekt eet mor twie putten en als ze weer oversteekt ee ze vijf putten. Welke biste est?

Hawking: (pijnigt zijn hersenen) Ik geef het op Rudy, ik kan daar niet op antwoorden

Hawking geeft Rudy duizend euro

Hawking: Maar welk dier was het nu Rudy?

Rudy geeft Hawking een euro.

X