Politie zonder radioverbindingen ?


Communicatienetwerk van politie en hulpdiensten breidt uit vanaf 2019

Politie zonder radioverbindingen ?

In bepaalde media werd gesuggereerd dat het normale radionetwerk van de politie zou verdwijnen en er zou worden overgeschakeld naar gsm communicatie .

Het Astrid netwerk van de politie- en hulpdiensten functioneert momenteel op meer dan 78.000 draagbare walkietalkies, in de wagens ingebouwde toestellen en pagers.

Overal in het land staan er masten van Astrid die radiocommunicatie mogelijk maken voor politie- en hulpdiensten.

Tijdens de Astrid User Days die plaats hadden op 3 en 4 oktober in Brussel, hadden we een gesprek met de directeur-generaal   van Astrid de heer Marc De Buyser.

De federale overheid wil een reeks frequenties in de nieuwe 700 MHz band van het 5G netwerk, prioritair laten voorbehouden voor de breedbandcommunicatie van de politie- en hulpdiensten.

Binnen deze 700 MHz frequentieband is er zeer goede reikwijdte voor draadloze communicatie..

Volgend jaar is er een veiling om de frequenties in het nieuwe draadloze 5G netwerk toe te kennen.

Met het draadloze 5G is er zeer snelle overdracht van beelden, video en data mogelijk over het hele land.

Van reactieve gaat het dan naar proactieve en preventieve acties.

Misdaden en overtredingen zullen dan nog beter en sneller worden voorkomen en beteugeld.

Het bericht dat volgende jaren de politieradio’s zullen verdwijnen is voorbarig, de komende drie jaren zijn er nog vernieuwingswerkzaamheden gepland aan het bestaand radionetwerk van Astrid.

X