“Stem ook op vrouwen”

marijke pruyt

We ontmoeten Hilde Goedertier, Marijke Pruyt, Patricia Sarasin-Dhaene, Els Sys en Isabelle Van De Steene samen in Merelbeke.   Een best wel opvallend Quintet want elk van deze dames staat op de tweede plaats van telkens een andere politieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week.   Ze hebben enkele goede redenen om samen te komen.

Ten eerste was het de afgelopen week de zevenstigste verjaardag van het vrouwenstemrecht in Belgi ë. Het blijft de realiteit, vandaag maken vrouwen meer dan de helft uit van de bevolking maar er zijn slechts 16% vrouwelijke burgemeesters en 34% vrouwelijke schepenen. Dit stellen we ook vast in Merelbeke. In de huidige gemeenteraad zijn 10 van de 27 leden vrouw.   Stuk voor stuk sterke vrouwen die mee het gemeentelijk beleid vorm geven.   Als

patricia sarasin dhaene

we echter naar het college van burgemeester en schepenen kijken, stellen we vast dat slechts 1 van de 8 leden een vrouw is.

De dames willen allen het engagement aangaan om alle beslissingen van de gemeente te bekijken door een vrouwvriendelijke bril. Deze andere kijk op de zaken kan zeker een meerwaarde bieden om bepaalde noden en problemen te analyseren en op te lossen.

Typisch vrouwelijke competenties zoals verbindend denken en relationele vaardigheden kunnen het verschil maken in het beleid. Het zorgzame en oog voor de gemeenschap is een bijkomende kracht van vrouwen in de politiek. De vijf engageren zich om het gelijke kansen beleid onder de aandacht te brengen. Zij willen een beleid

Isabelle Van de Steene

dat aan alle   inwoners van onze gemeente   dezelfde ontwikkelingskansen biedt ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of socio-economische situatie.

Vrouwelijke politieke rolmodellen en genderbewuste mannen vervullen   een voorbeeldfunctie. Daarom streven we naar een gezinsvriendelijke politieke cultuur, waar ook de mannelijke collega’s baat bij hebben.

Meer vrouwen en meer evenwicht in de gemeenteraad én in het college, daar kunnen alleen de kiezers van onze gemeente voor zorgen.

Hilde, Marijke, Patricia, Els en Isabelle roepen alle Merelbeekse kiezers op om op zondag 14 oktober OOK

vrouw te stemmen en de 67 vrouwelijke kandidaten op de verschillende lijsten volop te steunen.

Els Sys
Hilde Goedertier
X