Nieuw klaslokaal ingehuldigd in ’ t Kasteelke in St.-Maria-Oudenhove

In het St.-Franciscusinstituut in St.-Maria-Oudenhove — ’t Kasteelke in de volksmond werd deze morgen een nieuw lokaal ingehuldigd in aanwezigheid van de leerlingen van het zesde leerjaar.

Immers naast de middelbare school is er ook een voorbereidend jaar ( zesde leerjaar) ondergebracht in deze school welke is gesitueerd in een prachtig en uniek natuurkader. Deze laatste behoort toe aan Het Groene Lilare. De inrichtende macht en directie   waren eveneens present.   Er zijn nu drie klassen die elk een eigen specialisatie hebben. Zo is er nu een klas voor wiskunde, talenleer en W.O. (Wereld Ori ëntatie).
“Deze school bloeit, het leerlingenaantal groeit, een extra lokaal was dus een must”, aldus de directie.

 

X