Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lierde: Werner Niemegeers (N-VA Lierde): “Veilig thuis in een welvarend Lierde”.

Even voorstellen.

Werner is 59 jaar. Advocaat van beroep. Sinds jaar en dag is hij bezig met het verdedigen van mensen en het oplossen van hun problemen. Daarnaast is hij enorm geboeid door het maatschappelijk debat. Met de info-avonden “van-de-wetstraat-naar-de-dorpsstraat”, die hij in Lierde organiseerde, wou hij de politiek dichter bij de mensen brengen.

Wat wil je in Lierde behouden?

Het landelijk en zelfstandig karakter van de gemeente willen we met onze partij graag behouden. De vergezichten, de stilte en de rust. Lierde is een parel in de Vlaamse Ardennen.

Wat wil je in Lierde veranderen?

De vele pijnpunten die — spijts de prestige projecten van de huidige legislatuur — zijn blijven liggen. De kracht van verandering is echt nodig. De zo gezegde “gestage vooruitgang”, zoals door sommigen wordt gepredikt, kan immers gemakkelijk ontaarden in een vorm van “rustige roestheid”. Dat willen we zeker vermijden.

Daarom moet de verkeersdrukte in gans de gemeente aangepakt worden. Veel mensen klagen daarover. De parkeerproblemen rond het station en in de Nieuwe Wijk snakken ook naar een oplossing. Vervolgens moet het bufferbekken in de Broekstraat zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Naar het voorbeeld van Sint-Martens-Lierde is het kerkplein van Sint-Maria-Lierde aan heraanleg toe.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. Dat klinkt als drie punten maar het zijn er eigenlijk maar twee.

Met veiligheid wordt onder meer inbraakpreventie bedoeld. We pleiten daarbij voor een cameraschild in de Vlaamse Ardennen. Met de vergaande technologie van deze intelligente camera’s met nummerplaat herkenning (ook wel ANPR camera’s genoemd) kan de politie onmiddellijk reageren en kunnen daders van criminele feiten of zware verkeersovertreders gevat worden. Daarnaast helpen de camera’s bij het voeren van onderzoek naar criminele feiten van rondtrekkende daderbendes.

Welvarend is de andere peiler van ons programma. Vanzelfsprekend verdienen een ondernemer en een zelfstandige alle ruimte om hun zaak uit bouwen in onze gemeente. De waarde van de lokale economie kan moeilijk overschat worden. Wie zijn ganse leven gewerkt heeft moet ook van een rustige oude dag kunnen genieten. Ouderenzorg staat daarbij centraal met initiatieven als de “gele doos”, een uitbreiding van de mantelzorg en dergelijke meer. Voor onze vergrijzende bevolking kan echter alleen maar gezorgd worden als er genoeg jongeren zijn die daarvoor willen instaan. Daarom willen we onze gemeente kindvriendelijker maken zodat jonge gezinnen meer geneigd zijn om hier te komen wonen. In dat verband willen wij nagaan of er in Lierde een erkend “Huis voor het Kind” kan komen en of er bv. een uitbreiding van de kinderopvangplaatsen mogelijk is. Nieuwe vormen van wonen, zoals kangoeroe woningen verdienen zeker hun plaats in het ganse verhaal.  Het is duidelijk : de mens staat centraal in ons programma en de cirkel van het leven is rond.

Wat is je favoriete plaats in Lierde en waarom?

Mijn favoriete plaats in Lierde is gewoon bij mij thuis. Vandaar dat Lierde best een gemeente blijft waar de Lierdenaren kunnen thuiskomen. Het is belangrijk om een plaats te hebben in deze drukke wereld waar een mens tot rust kan komen en in intieme sfeer met familie en kinderen het leven intens kan beleven!

Hartelijk dank voor het interview

MAAK OOK KENNIS MET ENKELE ANDERE KANDIDATEN:

 

 

   kandidaat SPAnKRACHT Lierde            

X