Zwalmse Open Vld vindt het schandalig dat ze naar de oppositie worden gestuurd

De ontgoocheling bij Open Vld Zwalm is enorm na het aanhoren van het nieuws dat er een coalitie werd gevormd buiten hun partij.   Voorzitter Jo Duprez reageerde al.

“Zwalmenaars op schandalige wijze voor schut gezet. De term ‘kiezersbedrog’ volstaat niet om dit schouwspel te benoemen.”

We nemen nota van het feit dat er een akkoord is in Zwalm om een coalitie te vormen van CD&V, N-VA en VoorZwalm.

Dergelijk akkoord, en vooral de manier waarop dit tot stand is gekomen, tart alle verbeelding. De grootste partij, Open Vld, is met 40% van de stemmen en 9 zetels, en met de meeste voorkeurstemmen voor de kopman, op een schandalige en mensonwaardige manier opzij gezet de voorbije dagen.

Het is duidelijk dat er een voorakkoord bestond tussen de partijen die nu de coalitie vormen. Wij hebben voorafgaand met al deze partijen inhoudelijke gesprekken gevoerd, over de toekomst, zoals dit overal gebeurt. Wij, bij Open Vld Zwalm, hebben er expliciet voor gekozen om geen voorakkoorden te sluiten en het niet te hebben over mandaten, dit uit respect voor de Zwalmenaar,

Sinds zondagavond hebben we met alle partijen contact genomen, maar we werden op hallucinante wijze voor een dubbel blok gezet. CD&V liet ons weten met N-VA een kartel te hebben gevormd, en eiste de burgemeesterszetel én een schepenambt. Ze wilden, met andere woorden, iemand burgemeester laten worden met 272 stemmen, tegenover 1.101 voor Johan De Bleeker. En dit voor een verliezende partij met nog slechts één zetel, en een stagnerende partij, wiens beide verkozenen samen slechts de helft halen van het aantal stemmen van Johan De Bleecker behaalden… Bovendien was dit onze coalitiepartner, CD&V, die we de voorbije jaren nooit hebben laten vallen, en die we de kans hebben gegeven, in een coalitie die liberaal was, om ook eigen projecten uit te voeren. Om het in hun termen te stellen: een tsjeventruc – of is Judasverraad hier geen betere term??

VoorZwalm meldde ons dat ze drie schepenmandaten eisten, ofwel eveneens het burgemeestermandaat én een extra schepenambt. We hebben geprobeerd hierover te praten, het nog over inhoud te hebben, over de toekomst van Zwalm, maar het is duidelijk geworden dat dit geen zin had. Op basis van de informatie die we nu hebben, is het immers duidelijk dat de drie partijen, CD&V, N-VA en VoorZwalm, reeds zondagnacht een akkoord hebben gemaakt, en dat dit gebeurde op basis van een voorakkoord.

Dit is puur kiezersbedrog. De Zwalmenaar heeft het recht dit weten. Het gaat deze partijen enkel om de postjes, om het geld. Zwalm zal worden bestuurd door een aantal mensen voor wie niet het welzijn van de Zwalmenaar primeert, maar enkel hun eigen portemonnee. Bovendien zijn hun inhoudelijke standpunten compleet tegenovergesteld aan elkaar. Dit wordt een slechte herhaling van de laatste twee jaar van het Samba-beleid: onbestuurbaarheid, financi ële verspilling, gebrek aan visie en politiek gekibbel. Bovendien hoorden we reeds geruchten dat deze postjespakkers 12 jaar willen doorgaan… de kiezer speelt in hun ogen geen rol van betekenis meer. Wij, met Open Vld, laten dit niet gebeuren. We staan klaar om keihard oppositie te voeren, wanbeleid aan de kaak te stellen, en binnen zes jaar de democratie te laten zegevieren, ten gunste van de Zwalmenaars.

Jo Duprez
voorzitter Open Vld Zwalm

X