ERFGOEDSPROKKELS “KARTUIZERSITE LIERDE”

Wat zijn Erfgoedsprokkels?

De “Erfgoedsprokkels” zijn  toegankelijke brochures van maximaal 16 bladzijden die worden uitgegeven door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ze geven een bloemlezing over waardevolle gebouwen, historische sites of episodes uit de geschiedenis die voor een gemeente of regio belangrijke sporen nalieten.

Het zijn echte gidsen met een plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van een gebouw of site aan bod komen.

De kartuizerpriorij van Sint-Martens-Bos

De kartuizerorde werd in 1084 opgericht door de H. Bruno. In Belgi ë had een eerste stichting plaats in Herne (Vlaams-Brabant) in 1314. De stichting van de priorij Sint-Martens-Bos (Sint-Martens-Lierde) volgde in 1329.

In de loop van de 14de-15de eeuw groeide het klooster gestaag. De priorij kende zijn hoogtepunt tussen 1609 en 1625 toen er heel wat nieuwe gebouwen werden opgetrokken. De kloosterorde verdween omstreeks het einde van de 18de eeuw, maar drukt tot vandaag nog steeds zijn stempel op het landschap van Lierde.

In de dorpskern van Sint-Martens-Lierde bleven enkele overblijfselen van de voormalige priorij bewaard. Zo vinden we er onder meer het priorhuis, de indrukwekkende toegangspoort (het “hol” in de volksmond), het vrouwenkwartier, de brouwerij, de schuur, een stuk omwallingsmuur en de kerk. Deze kloosterkerk werd maar in 1783, na de opheffing van de priorij, in gebruik genomen als parochiekerk. Het kerkmeubilair, zoals biechtstoelen en een preekstoel, zijn afkomstig uit de oude parochiekerk.

Voorstelling van de brochure.

De brochure wordt op 3 november 2018 plechtig voorgesteld in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lierde door Dhr. Jo Rombouts, diensthoofd Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

Waar is de Erfgoedsprokkel te bekomen?

De Erfgoedsprokkel “Kartuizersite Lierde — Sint-Martens-Bos” is gratis te verkrijgen in de parochiekerk of via de cultuurdienst van Lierde.

tel.055/431014 of lieve.henau@lierde.be

Vanaf 8 november 2018 kan de brochure ook gratis gedownload worden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Meer info kan men ook steeds bekomen via: erfgoed@oost-vlaanderen.be

 

X