“Dag van de Trage Weg” in Lierde.

Op zaterdag 20 oktober 2018 kwamen er een veertigtal wandel- en natuurliefhebbers opdagen in het zaaltje van Meeke Mol te St.Maria-Lierde.

Het was namelijk van daaruit dat de door CSC Lierde vzw georganiseerde Trage Wegenwandeling van start ging.

De parcoursmeesters Jef Ooghe en Annie Roels hadden er voor gekozen om dit jaar een deeltje van de trage wegen van Sint Maria Lierde te verkennen. In de twee vorige edities kwamen Hemelveerdegem en Deftinge aan de beurt.

Het eerste deel van de wandeling bracht de deelnemers in het vierkant van Waesberg, Stuivenberg, Pijperzele en Langestraat waar ze landschapsgezichten en plekjes ontdekten die ze niet voor mogelijk hielden. Zelfs deelnemers die in de nabije omgeving geboren en getogen waren stonden af en toe verstomd bij het zien van deze hen ongekende plekjes. Andere konden zich sommige paadjes dan weer vaag herinneren.

In onbruik en vergetelheid geraakte veldwegels werden herontdekt.

Ze waren spijtig genoeg niet allemaal goed begaanbaar. Soms moest men even van het oorspronkelijke trac é afwijken of diende men prikkeldraad te verwijderen. Iets wat de begeleiders hadden voorzien want zowel voor het openen van de afsluitingen als het terug netjes sluiten hadden ze het nodige professionele materiaal bij zich.

Na een korte rustpauze met een goede druppel of ander drankje trok men verder in het vierkant Langestraat, Drijhoek, Kleinendries Struntel. Ook hier werden weer enkele prachtige, in de natuur verborgen, veldwegels afgewandeld.

Enkele kon men spijtig genoeg niet volledig doen door onoverkomelijke obstakels die de weg versperden. Daar de mais juist was afgedaan was het echter geen probleem om door de akkers en langs de perceelgrenzen steeds terug het oorspronkelijk trac é te vervolgen.

Het laatste stuk van de wandeling ging via een vroegere kerkwegel, die langs de dijk van het overstromingsgebied van de Broekebeek loopt, zo over het kerkhof terug naar de startzaal.

Bij aankomst kregen de aanwezigen boterhammen met kop en kaas en koffie aangeboden door de inrichtende wandelclub.

Als afsluiting dankte voorzitter Bert Wastyn alle aanwezigen en helpers, maar vooral de parcoursmeesters Jef en Annie. Ook sprak hij de hoop uit dat de gemeente Lierde eindelijk eens werk zou gaan maken van het uitvoeren van het reeds goedgekeurde Trage Wegenplan.

Zij die erbij waren genoten zeker van deze prachtige natuurwandeling en kijken zeer zeker al uit naar de volgende editie. Zij die er niet bij waren hadden zoals steeds ongelijk en hebben een prachtige Trage Wegenwandeling gemist.

http://www.csclierde.net/

https://www.tragewegen.be/