Uw geld vermindert in waarde

Uw 100 euro is nog 97,25 euro waard

Automatisch zonder één cent uit te geven

De prijzen stijgen aan een nooit gezien tempo.

In oktober steeg de inflatie van 2,35 % naar maar liefst 2,75 %.

Voornaamste prijsstijgingen vielen te noteren bij:  elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen,

huisbrandolie, brood en granen, fruit en vakantiedorpen.

Er waren lichte prijsdalingen bij artikelen voor huisdieren en alcoholische dranken.

Indexaanpassingen

In oktober waren er indexaanpassingen voor sociale uitkeringen, ambtenaren, gepensioneerden en nog andere loon- en weddetrekkenden , na de recente indexaanpassing van augustus.

Deze maand steeg de gezondheidsindex die bepalend is voor de indexaanpassingen met maar liefst 0,74 punt tot 108,26 punten.

Maar door het overslaan van een indexaanpassing in 2015, is dit indexcijfer afgezwakt tot 105,54 punten.

De volgende indexaanpassing voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen zal plaats vinden als de spilindex van 107,20 punten wordt bereikt.

Als het huidige tempo van prijsstijgingen aanhoudt, komt er in de loop van 2019 terug een indexaanpassing.

Mooi zou je denken, maar bijna iedereen verliest er bij.

De 2 % verhoging wordt nog iets meer dan 1 % door de verschillende afhoudingen.

Duurder op één jaar

Werden meer dan 20 % duurder op één jaar tijd : LPG en Diesel.

Op één jaar tijd werden volgende producten meer dan 10 % duurder : aardgas, huisbrandolie, butaan, propaan, postverzending, tabakswaren, kranten en benzine.

X