Herzeelse computers krijgen nieuw leven in Kameroen

Het gemeentebestuur van Herzele kiest er al jaren voor om afgeschreven computers niet te recycleren maar ze te laten ophalen door South Cluster NGO om ze opnieuw te gebruiken.

Deze organisatie  herstelt de computers, verwijdert alle data en brengt ze naar Afrika  met één  doel:  tegen 2020  maar liefst  40.000 computers installeren in de  middelbare scholen van Afrika. De laatste lading computers van het gemeentebestuur van Herzele wordt op dit moment gebruikt door de ODZA SECONDARY SCHOOL in Yaound é, de hoofdstad van Kameroen. Hiermee  zet Herzele zich in voor  ontwikkelingssamenwerking  en voor het  klimaat. De digitale kloof wordt weggewerkt en computers hergebruiken blijkt 20 keer energie-effici ënter dan computers recycleren.