Tom Browaeys

Zware straffen voor Horebeekse bankier Browaeys in het hof van beroep in Gent

De Horebeeke bankier en makelaar Tom Browaeys heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van twee jaar met uitstel gekregen. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en oplichting in een erfeniskwestie. Zijn vrouw Sophie Deruyck kreeg een celstraf van 7 maanden met uitstel. Volgens het hof van beroep zijn de feiten bewezen.
In eerste aanleg in Oudenaarde (2016) voor de correctionele rechtbank werd Browaeys nog vrijuit gepleit. Het Hof van Beroep in Gent vond de aanklacht wel bewezen en ging over tot de strafvordering.
Tom Browaeys bleef erbij dat het de keuze van Lucienne was om een groot deel van haar geld aan hem te schenken.
Het Hof van Beroep in Gent vond de oplichting bewezen en sprak strenge straffen uit. De beklaagden kregen tevens een geldboete opgelegd. Het hof gaf de bankier een bijkomende boete van 2000 euro verhoogd tot 11.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 10 maanden. Zijn echtgenote Sophie Deruyck kreeg een boete van 500 euro verhoogd tot
2750 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden.
Al de verdwenen gelden dienen te worden terugbetaald net zoals de juwelen die verdwenen waren uit een kluis.
De NV Browaeys Finance werd eveneens veroordeeld tot een geldboete van 3500 euro verhoogd tot 19250 euro en Tom mag gedurende vijf jaar geen functie uitoefenen in het financi ële milieu.

Zaak sleepte jaren aan — de historiek
Wat een huiszoeking betekende op 18 september 2013 in Horebeke in het zakenkantoor Browaeys van burgemeester Jozef Browaeys is uitgegroeid tot een correctionele rechtzaak die van start ging op vrijdag 26 februari in Oudenaarde. In september 2013 na de huiszoeking ontkrachtte burgemeester Browaeys de geruchten over een fraudezaak. Jozef Browaeys zei toen dat het enkel om een erfeniskwestie ging bij een klant. Het leek wel op een fait divers. In alle vroegte werden toen evenwel computers in beslag genomen. Het parket wou toen geen details geven in belang van het onderzoek. Klachten Er was eerder een klacht neergelegd door de Brakelaar Guido De Temmerman en er werd een strafvordering opgesteld tegen Browaeys Tom, Deruyck Sophie, Browaeys Finance NV en Jozef Browaeys. Na een grondig onderzoek van het Parket heeft dit geleid tot een dagvaarding voor de correctionele rechtbank voor Tom Browaeys, De Ruyck Sophie en de N.V. Browaeys Finance. Wat werden de beklaagden ten laste gelegd? In de periode van 1999 tot 2009 werden aanzienlijke sommen geld verduisterd. Het gaat hier om honderdduizenden euro’s en iets minder dan 50.000 Amerikaanse dollars. Tevens werden heel wat juwelen verduisterd uit een kluis van een bankfiliaal. Verder wordt er aangeklaagd dat er een huis op lijfrente werd gekocht zonder dat evenwel werd vergoed. De aanklager verloor tevens heel wat intresten. Men heeft het over schriftvervalsing. De zaak ging aan het rollen toen de beide ouders van Guido De Temmerman waren overleden. De vader was overleden in 1999 en de moeder in 2009. Guido kreeg in de mot dat de overschrijvingen niet klopte van de gelden die nog beschikbaar waren en legde klacht neer bij de Oudenaardse politie in de loop van 2010. Deze zaak zou geen alleenstaand feit zijn want ook een dame uit Zwalm zou enkele honderdduizenden euro’s hebben kwijtgespeeld omdat het werd voorgesteld als een schenking. Deze laatste trok haar klacht evenwel in na de eerste zittingen.
Vrijgepleit in september 2016 door Oudenaardse rechters
Tom Browaeys is ten onrechte beschuldigd van oplichting en verduistering in een erfeniskwestie. Dit zei en besliste de Oudenaardse rechter in september 2016. De verdediging van Browaeys met name meester Jacques Vander Schelden gaf toen volgende commentaar: “ We hebben altijd in de goede afloop geloofd, omdat deze uitspraak nu eenmaal de logica zelf is. Maar het is voor mijn cli ënten in ieder geval toch een hele last die van de schouders valt, nu die vrijspraak er is en de onschuld vaststaat. Deze klacht en de grote aandacht die ze in de media heeft gekregen, hebben mijn cli ënten onherstelbare schade toegebracht.”
Hof van Beroep in Gent met tussenarrest op 27 oktober 2017
Brakelaar Guido De Temmerman zag het anders en ging met zijn raadsman Christophe Glas van Advocatenkantoor Glas in beroep tegen de uitspraak in Oudenaarde. Ondertussen hadden er al verschillende zittingen plaats in Gent. Eind september 2017 was het Hof van Beroep niet klaar met haar arrest en werd de zitting verdaagd naar 27 oktober. Tijdens de zitting van oktober 2017 waren beide partijen op de afspraak en werd er een tussenarrest uitgesproken.
Op 12 april 2018 werd het proces verder gezet. De verdediging van Browaeys vroeg op deze zitting een snelle uitspraak maar de rechters van het Hof van Beroep lieten zich niet van de wijs brengen en vroegen een bijkomend onderzoek van de bankwaakhond FSMA. “Het gaat hier niet om een bagatel” lieten de rechters optekenen.
Vervolgens werd alles verdaagd naar eind september 2018. Men verdaagde nog eens naar 26 oktober. Op 26 oktober was men nog niet klaar en werd de uiteindelijke uitspraak in dit proces verschoven naar 20 november 2018. Het verdict kan men lezen in de inleiding. Het hof van beroep in Gent spreekt van misbruik van vertrouwen en oplichting. Het doek valt zo over een grote fraudezaak.

X