Melle, Aanstelling schepencollege 2019 – 2024

Vanaf 2019 zal Melle verder bestuurd worden door het kartel CD&V/N-VA onder leiding van burgemeester Dirk De Maeseneer. Het kartel haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 opnieuw de volstrekte meerderheid.

Intussen werden de mandaten van het schepencollege ingevuld:

Burgemeester – Dirk De Maeseneer (CD&V) Bevoegd voor algemeen beleid, burgerlijke stand, personeel, kerkfabrieken, politie en brandweer, jumelage.

 

 

Eerste schepen — Erwin Van Heesvelde (N-VA) Bevoegd voor cultuur, financi ën, lokale economie, toerisme.

 

 

Tweede schepen — Lieselot Bleyenberg (CD&V) Bevoegd voor communicatie, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, gezin, senioren, administratieve vereenvoudiging.

 

Derde schepen — Dirk Gistelinck (CD&V) Bevoegd voor patrimonium, openbare werken, mobiliteit, land- en tuinbouw.

 

 

Vierde schepen — Frederik De Buck (CD&V) Bevoegd voor evenementen, informatica, milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn.

 

 

Frank De Vis (N-VA) Bevoegd voor welzijn, met name het voorzitterschap van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst (BCSD) en het OCMW, sport en woonbeleid (ruimtelijke ordening).
Het schepencollege zal nu slechts 5 schepenen tellen in plaats van 6.