Expo ‘Einde WO I’ lokt 2.500 bezoekers

De expo ‘Einde WO I’, knap georganiseerd door het Gijzels Genootschap van de Kerkuil, kreeg maar liefst 2.500 bezoekers over de vloer. Van een mooi succes gesproken. Indrukwekkend, zo kan men in één woord de ‘Expo WO I’ in de Sint — Bavokerk Gijzenzele omschrijven. Het Gijzels Genootschap slaagde erin een unieke collectie bijeen te brengen. Blikvanger, het vliegtuig van James Reid, een Sopwith Camel die op schaal 1/3 werd nagebouwd met originele stukken zoals die in 1918 werd opgebouwd. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Marc Van Gaver: ‘Het Gijzels Genootschap is ongelooflijk tevreden met dit resultaat, het kon slechts bereikt worden door de globale en immense inzet van onze bestuursleden en een aantal sympathisanten die tot het uiterste zijn gegaan’, steekt Marc Van Gaver van wal. ‘Na betrouwbare metingen, hebben we een totaal van 2.500 bezoekers genoteerd. De vele reacties in ons gastenboek deden ons zoveel deugd . Bezoekers uit Zeeland (Nederland) – via Radio 2 vernomen –   Westerlo, Tielen, Oost-en West Vlaanderen, schreven mooie reacties over onze tentoonstelling. Vooral het thema en de Sopwith Camel reproductie werden fel geapprecieerd. Het bezoek van de Commissaris – Generaal voor de herdenkingen van WO I , ex — gouverneur Paul Breyne,   was een belangrijke erkenning voor ons werk. Bijna alle scholen in Oosterzele lieten hun leerlingen (ongeveer 300) met het verleden van WO I kennis maken. Ik herinner mij nog altijd het ‘wow’ geluid toen zij de Sint — Bavokerk betraden. Ook de vuurherdenking van luitenant Reid met 500 toeschouwers maakte indruk en kreeg veel positieve reacties. Ook een pluim voor de lokale pers — onze Beiaardreporters zijn wij zoals steeds zeer dankbaar, ook dank aan Radio 2 en AVS televisie voor de publi. En — nu eerst nog wat bekomen — wij broeden al op een nieuw initiatief in 2020’, besluit een zielstevreden Marc Van Gaver.

Oosterzelenaars, we mogen best trots zijn op het Gijzels Genootschap van de Kerkuil, dat een stuk geschiedenis van WO I op meesterlijke wijze in beeld bracht. Dankzij het Gijzels Genootschap, dat tevreden terugblikt op de inbreng van de vzw 6 de Linieregiment, Erfgoedcel Viersprong, stad Nieuwpoort, zal het vele waardevol materiaal niet verloren gaan. De expo werd een mooi eerbetoon voor de gesneuvelde soldaten en voor piloot James Reid (bijna 29 jaar), die één week voor het einde van de oorlog, op 4 november 1918, sneuvelde achter de kerk van Gijzenzele.       Reporter 17