Katholieke basisscholen uit Oudenaardse regio werken nauwer samen

Achttien katholieke basisscholen uit acht gemeenten rond Oudenaarde, met in totaal 3357 leerlingen (kleuters en lagere school), gaan nauw samenwerken om hun directies en leerkrachten beter te ondersteunen en de kwaliteit van hun onderwijs verder te verhogen. De tien betrokken schoolbesturen hebben daartoe de vereniging zonder winstoogmerk “Koepelvereniging Katholieke Basisscholen Vlaamse Ardennen” opgericht.

De samenwerking past in het project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen — de “Guimardstraat” — om door schaalvergroting de schoolbesturen effici ënter en professioneler te laten werken, de directies en de leerkrachten krachtiger te ondersteunen, en de ontplooiings- en ontwikkelingskansen van de leerlingen verder te verhogen.
De katholieke basisscholen van de acht gemeenten die grenzen aan Oudenaarde — Gavere, Horebeke, Kluisbergen Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm — werken al in beperkte mate en vooral op directieniveau samen in drie afzonderlijke scholengemeenschappen: SG Kruizinga (negen scholen van Gavere, Kruishoutem en Zingem), SG Vlaamse Ardennen (zes scholen van Kluisbergen, Maarkedal en Wortegem-Petegem) en SG Zwalmvallei (drie scholen van Horebeke en Munkzwalm en Hundelgem).
De tien betrokken schoolbesturen hebben na uitgebreid overleg beslist de samenwerking te versterken en te verruimen. Niet enkel binnen elk van de drie scholengemeenschappen wordt voortaan samengewerkt, maar ook op het niveau van de drie scholengroepen en achttien basisscholen samen. Bovendien zullen niet alleen meer de directies geregeld samenzitten, maar ook de tien schoolbesturen. Daartoe hebben ze de vzw “Koepelvereniging Katholieke Basisscholen Vlaamse Ardennen” opgericht, die ze beschouwen als eerste stap naar verdere integratie en op termijn wellicht de samensmelting tot één schoolbestuur.
In de stad Oudenaarde is er al één bestuur voor de katholieke basisscholen en ook één bestuur voor de secundaire scholen; in Ronse ressorteren zowel de basisscholen als de secundaire scholen van het katholieke net onder één schoolbestuur. “Tijdens het overleg in het voorbije anderhalf jaar is er vertrouwen gegroeid en zijn de tien schoolbesturen nader tot elkaar gekomen, maar voor een fusie is de tijd nog niet rijp”, zegt Frank Pauwels, die het overleg leidde.
Door structureel samen te werken willen de schoolbesturen, met respect voor de eigenheid van elke basisschool, een open en sterk netwerk van instellingen voor basisonderwijs vormen en een geïntegreerde onderwijsruimte realiseren met andere katholieke schoolbesturen in de Vlaamse Ardennen. “Door de handen in elkaar te slaan en ons beter te organiseren, kunnen wij mogelijkheden scheppen om effici ënter te werken”, zegt Frank Pauwels. “De directeurs en de leerkrachten van onze scholen krijgen op die manier meer ondersteuning om het beste uit onze leerlingen te halen.”
In de koepelvereniging zijn de tien schoolbesturen op gelijkwaardige voet vertegenwoordigd, zowel in de Algemene Vergadering als in de Raad van Bestuur.