Meerstemmig koor Kwimba trad op in Opbrakel

In Opbrakel trad het meerstemmig koor Kwimba op wat zeer op prijs werd gesteld door het talrijk opgekomen publiek. Dit in een organisatie van het Davidsfonds.
Het ging om een sfeervol benefietoptreden t.v.v. de lokale diabetesafdeling Brakel-Lierde en de vereniging Spraakmaker Nederlands die remedi ërend innovatief taalmateriaal ontwikkelt voor de talige scholier. Dit optreden ging door in de stemmige Sint-Martinuskerk te Opbrakel. De bijzonder gesmaakte liedjeskeuze was een muzikale wandeling door de wereldmuziek met kerst-, vredes- en liefdesliedjes vanuit alle hoeken en kanten van de wereld. Het bisnummer ‘Ik hou van u’ ontroerde alle aanwezigen en ze gingen met deze boodschap naar de receptie waar nog kon nagenoten worden van het optreden. De vraag naar een vervolg zal zeker opgevolgd worden.