Oosterzele is 0.77ha bos rijker of 1600 bomen en struiken.

Zondag was het de ‘Dag van de Boseigenaar’. Dan wordt Vlaanderen ook meteen 5, 6 hectare bos rijker dankzij de inzet van particuliere eigenaars en de Vlaamse Bosgroepen Zij organiseren die dag namelijk vier plantacties op gronden van (toekomstige) boseigenaars. Met dit initiatief willen de Bosgroepen de vele boseigenaars in Vlaanderen in de kijker zetten en waarderen voor hun inspanningen om hun bossen goed te beheren. Door ook nieuwe bossen te planten, helpen deze mensen mee de broodnodige   maar stagnerende bosuitbreiding voor Vlaanderen effectief te realiseren.

Nieuw bos aan de Windekermolen in Oosterzele

Op een voormalige akker worden in totaal 1600 bomen en struiken geplant. Er was ook
een gegidste wandelingen. Als afsluiter was een aperitief voorzien.De bebossing van een
akkerland voor in totaal van 0,77 ha. É én zone (wit) wordt opengehouden voor een poel en
open plek. Zeer brede bosrandzone (geel) langs de straatkant, gevolgd door bos aanplanting
met zone in hakhout (lichtgroen) en overig deel als hooghout (groen). De provincie Oost-
Vlaanderen betaalt 80% van de kosten dankzij de actie ‘Beplant het Landschap’. De bosgroep
Midden Oost-Vlaanderen vzw werkte in overleg met de eigenaar het aanplantingsplan en de
soortenkeuze uit en zorgde voor de praktische organisatie van de plantwerken.

Wie zijn de Bosgroepen?

Bosgroepen bestaan intussen al meer dan 15 jaar in Vlaanderen. Het zijn vzw’s die de
private boseigenaars ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun bos. Het systeem van
de Bosgroepen is een bijzonder effici ënte en kostenbesparende manier van bosbeheer voor
de overheid : in plaats van bos aan te kopen en te beheren, worden de boseigenaars
geholpen om dit zelf te doen. De Bosgroepen worden daarom financieel ondersteund door
de provincies en Vlaanderen. Met een minimum aan middelen realiseren zij belangrijke
acties in private bossen, ze zijn daardoor d é referentie voor priv é bos in Vlaanderen. Op dit
moment vertegenwoordigen de 11 Vlaamse Bosgroepen ongeveer 13.000 leden die samen
meer dan 55 .000 hectare bos beheren. 2/3de van deze leden bezit een bos dat kleiner is dan 1 ha. Dit succes is het gevolg van de participatieve en respectvolle aanpak van de Bosgroepen.

Meer informatie op www.bosgroepen.be.