Smeulend ongenoegen bij de brandweer van Geraardsbergen escaleert tot een open conflict. Korpschef Bert De Clercq maakt gewag van IS-toestanden.n.

Het smeulend ongenoegen is bij de brandweer van Geraardsbergen tot een open ruzie ge ëscaleerd. Op het feest van Sint-Barbara vergeleek korpschef Bert De Clercq de communicatie van de dissidenten binnen zijn team met praktijken van IS en de nazi’s. Achteraf verklaarde de korpsoverste dat hij geen personen in het vizier wou nemen en dat het cynisch was bedoeld.

De haatpredikers
De brandweerpost in Geraardsbergen vormt een onderdeel van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, die negen brandweerkorpsen omvat en haar zetel in Aalst heeft. De post in de Oudenbergstad wordt al jaren door Bert De Clercq geleid. De Clercq ligt onder vuur omdat hij de dissidentie binnen zijn team tijdens het jaarlijkse Barbarafeest scherp op de korrel nam. Hij hekelde “de haatpredikers binnen het team die in mails halve waarheden en onjuistheden verkondigen om zo het team te ontwrichten.’

Het ongenoegen binnen het team heeft te maken met een nieuw geautomatiseerd oproepsysteem, waarbij vrijwilligers die het dichtst bij de kazerne wonen het eerst worden opgeroepen. Korpsleden die verder van de post wonen, zijn tijdens interventies minder aanwezig. In een petitie — georganiseerd tijdens de maand oktober — vroegen de ondertekenaars om dit systeem aan te passen.

IS-toestanden
De korpschef betreurt dat hij niet uitgenodigd werd op vergaderingen waar deze problemen werden besproken. Zijn reactie liet niets aan de verbeelding over: “Dit aan de laars lappen van democratische basisregels doet me sterk denken aan IS-toestanden in Syri ë en Irak of hier bij ons aan de periode net voor de Tweede Wereldoorlog.” Deze uitspraak viel in slechte aarde.

De Clercq rechtvaardigt zijn uitspraak door er op te wijzen dat hij al dertig jaar officier en bovendien een echte democraat is. “Ik sta open voor discussie en vind inspraak belangrijk. Ik voelde mij buitenspel gezet en mijn recht op verdediging en vrije meningsuiting werd op deze manier beknot. Dergelijke toestanden doen mij denken aan de praktijken van IS en de nazi’s. Uiteraard gaat niet over het personeel, maar viseerde ik de situatie.”

Ontevredenheid bij de korpsleden groeit.
De toespraak van de korpsoverste vormt voor een aantal brandweerlieden de spreekwoordelijke druppel. Er heerst al een tijdje ontevredenheid over de manier van leiding geven. De brandweerlieden hebben al een heel poos het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd en dat ze bij belangrijke beslissingen worden gepasseerd.
Intussen is het overleg met de korpsleden naar de sectorverantwoordelijke getild en zijn er reeds een aantal vergaderingen georganiseerd om uit de impasse te komen.

Burgemeester De Padt betreurt de uitspraken van de korpsoverste.
Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) — voorzitter van de Hulpverleningszone Zuid-Oost — was op het Barbarafeest getuige van de speech van majoor De Clercq en laat volgende reactie optekenen: “De uitspraken van de majoor over IS en de nazi’s deden heel wat wenkbrauwen fronsen en zijn ongepast, ik zal hem daarover aanspreken.” De Padt onderstreept dat het oproepsysteem zal worden herbekeken en dat er acties zullen worden ondernomen op de tevredenheid op de werkvloer te bevorderen.

Julien Borremans