Installatie nieuwe gemeenteraad verdaagd

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd een klacht op 27 november 2018   ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen door Open VLD Oosterzele. De indiener van de klacht vraagt de vernietiging van de uitslag en daaraan gekoppeld nieuwe verkiezingen.

Door deze klacht dient de installatie van de nieuwe gemeenteraad, de voordracht van de schepenen, de benoeming van de burgemeester en de voordracht en verkiezing van de politieraadsleden uitgesteld te worden tot de raad voor verkiezingsbetwistingen een uitspraak doet. Verwacht wordt dat het arrest in de komende 40 dagen na indienen van de klacht   bekend zal zijn. CD&V Oosterzele betreurt de gang van zaken maar heeft het volste vertrouwen in het verloop van de procedure bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Intussen zal de uittredende ploeg van CD&V en kartelpartner N-VA de gemeente verder blijven besturen.   ‘We nemen onze verantwoordelijkheid zodat de inwoners van Oosterzele niets voelen van deze procedure’, meldt voorzitter CD&V Oosterzele   Peter Willems.

X