AZ Oudenaarde zamelt € 2.200 in voor Burkino Faso – Warmste Week

In het kader van de Warmste week van Music For Life verkoopt AZ Oudenaarde sinds oktober diverse items ten voordele van het goede doel Materniteit Dano Burkina Faso vzw. De warme actie bracht maar liefst 2.200 euro op.

De vzw Materniteit Dano Burkina Faso biedt hulp aan projecten in de gezondheidszorg in de regio Sud-Ouest in Burkina Faso. Dr. Jan Claeys en dr. Peter Van Baelen, beiden gynaecoloog in AZ Oudenaarde, gaan regelmatig naar Burkina Faso om deze projecten vorm te geven. AZ Oudenaarde bood al eerder steun door het aanbieden van operatiesets en een reanimatietoestel voor pasgeborenen.

Naar aanleiding van een succesvolle promotiestand op de Open Bedrijvendag in oktober, besliste de directie om de warme actie voor het goede doel verder te zetten in het najaar. Als feestelijke afsluiter van de actie bemanden artsen, medewerkers en directieleden ook ‘De warmste kerstchalet’ op de kerstmarkt van Oudenaarde.

Dr. Jan Claeys, voorzitter van de vzw Materniteit Dano Burkina Faso, is alvast opgetogen met de opbrengst. Er zijn ook al concrete plannen om het bedrag in te zetten voor een ziekenwagen. Dr. Claeys: “Nadat we in Zuidwest Burkina (meer specifiek in Ligmaare district Dano) een materniteit hielpen uitbouwen met uitbreiding van een operatiezaal (voor keizersnedes, maar ook — beperkte – orthopedische chirurgie), hopen we nu een ‘4X4 ambulance’ te kunnen financieren om zo transport uit dieper gelegen gebieden naar het centrum in Ligmaare mogelijk te maken.”

Ann De Maere, algemeen directeur, vindt het vanzelfsprekend dat het ziekenhuis steun biedt aan de artsen die zich inzetten voor het goede doel: “Onze artsen en medewerkers dragen dagelijks zorg voor pati ënten in de beste materi ële omstandigheden. In Burkina Faso moeten pati ënten het met veel minder faciliteiten stellen. Dat dr. Claeys en dr. Van Baelen zich als vrijwilligers engageren om in hun vrije tijd hun kennis en expertise te delen met de medici in Afrika en pati ënten de beste

X