Merelbeke, Open Vld met vier schepenen in nieuwe gemeentebestuur

De nieuwe bestuursploeg in Merelbeke is bekend. Onder leiding van burgemeester Filip Thienpont (Cd&v) werd een schepencollege van zes schepenen samengesteld. Open Vld is daarbij zeer sterk vertegenwoordigd met veel bevoegdheden. Open Vld levert vier schepenen, inclusief de voorzitter van bijzonder comit é sociale dienst, die een toegevoegde schepen is. Sp.a zal met Bertrand Vrijens de voorzitter van de gemeenteraad leveren en ook toetreden tot de coalitie.

 

Open VLD Merelbeke kwam als grote overwinnaar uit de afgelopen verkiezingen met een winst van 5% en 2 zetels. De partij werd nipt niet de grootste partij.

Open Vld kopman Egbert Lachaert zal het mandaat van eerste schepen opnemen. Hij krijgt de bevoegdheden sport, jeugd, ouderenzorg, juridische zaken, informatie en communicatie en tot slot wordt hij de allereerste schepen bevoegd voor ‘burgerparticipatie’.

Huidig schepen Tim De Keukelaere wordt derde schepen en behoudt zijn huidige bevoegdheden financi ën, ruimtelijke ordening, lokale economie en markten, milieu en duurzaamheid, land- en tuinbouw en daaraan wordt afvalverwerking toegevoegd.

Gemeenteraadsvoorzitter Luc Van Huffel wordt ook terug schepen. Hij krijgt onmiddellijk een belangrijk aantal bevoegdheden met mobiliteit, cultuur, personeelszaken en vrijwilligers, ICT, carnaval, erfgoed en de bibliotheek.

Tot slot vult Open Vld het voorzitterschap in van het Comit é Sociale Dienst. De voorzitter wordt toegevoegd aan het schepencollege. Deze functie wordt ingenomen door Daisy Poriau. Zij wordt bevoegd voor sociaal beleid, armoedebestrijdiging, residuaire OCMW-materies, gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid, tewerkstelling, seniorenbeleid en toerisme.Ook raadslid Hilde Goedertier komt in aanmerking voor een schepenmandaat. Na overleg met de afdelingsvoorzitter stelt deze van oordeel te zijn

dat er onvoldoende zekerheden kunnen geboden worden in combinatie met haar verantwoordelijke functie van Zorgmanager binnen het UZ Gent. Daarop is beslist dat Hilde het schepenambt niet in combinatie met haar huidige job kan opnemen en is verder in de stemuitslag gekeken naar de volgende kandidaat.Hilde Goedertier blijft uiteraard zetelen via opname van haar mandaat als gemeenteraadslid.

 

Overige nieuw verkozen gemeenteraadsleden zijn An-Sofie Mestdagh, Caroline Van Geyt en David Verhaeghe.

Voor de schepenen komt er direct werk op de plank. Binnenkort gaan er werkgroepen van start om binnen de beleidsdomeinen teksten uit te schrijven om een gedragen beleidsdocument klaar te hebben, waarrond ook een participatieproces zal gevoerd worden. Dit moet leiden tot de nieuwe meerjarenplanning van de nieuwe bestuursploeg.

Open Vld wenst alle betrokkenen veel succes met hun nieuwe functies!

X