OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Bewoners roepen het Schepencollege op om snel iets aan de veiligheid van de buurt te doen.

In de Ganzestraat in Schendelbeke klaagt een inwoner over het feit dat zijn stoep al anderhalf jaar aan diggelen wordt gereden. De man woont aan een versmalling van de Ganzestraat. Gevolg is dat al het zware verkeer over de stoep raast. ‘De versmalling van de straat werkt niet meer als snelheidsremmer. Al het zware verkeer raast gewoon over het voetpad, dat volledig aan flarden is gereden’, klaagt de man. Hij gaat verder: ‘Reeds meer dan een jaar ligt een verkeersbord – dat omver werd gereden – op een muurtje. Ik contacteerde reeds meerdere malen de technische dienst van de stad. Zonder resultaat.’

De maat is vol!
Ook de buren klagen steen en been. ‘We zijn verplicht om onze wagen – zowel overdag als ’s nachts – in de garage of elders te parkeren, anders worden de spiegels van de wagens gereden of rijden voorbijgangers tegen de flanken van onze wagens’, getuigt een buurvrouw. ‘Het is wel straf dat in een buurt waar veel jonge gezinnen leven, niemand kan buitenkomen zonder dat de broek van het lijf wordt gereden.’

Voor de buurtbewoners is het genoeg geweest. Ze roepen het ‘nieuwe’ College van Burgemeester en Schepenen op om snel iets aan de verkeersveiligheid van deze buurt te doen. ‘Maatregelen dringen zich op.’

Julien Borremans

X