Drie N-VA’ers uit partij gezet nadat ze voor de coalitie kozen

Het afdelingsbestuur van N-VA Ninove heeft tijdens een extra vergadering beslist om niet af te wijken van haar keuze voor de oppositiebanken. De beslissing van fractieleider Joost Arents en twee andere bestuursleden om een akkoord te tekenen met Open Vld en Samen, is voor de afdeling onaanvaardbaar. “Zij hebben een unanieme beslissing van het bestuur volledig naast zich neergelegd. We kunnen en willen niet meer verder met hen”, aldus afdelingsvoorzitter Johan Soetaert.  

“We weten sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen dat we ons moeten herbronnen. Onze keuze voor de oppositie was weloverwogen. Het was niet aan ons om de politieke impasse in Ninove op te lossen, maar aan de winnaars van de verkiezingen. Ook tijdens deze laatste vergadering is het bestuur volmondig bij deze beslissing gebleven. We tillen dan ook zwaar aan het feit dat drie mensen zonder medeweten van het bestuur besloten hebben om toch in een coalitie te stappen. Het vertrouwen is voor ons volledig weg. We willen niet meer verder met hen.”

Het nationale bestuur van de N-VA neemt akte van de beslissing van de afdeling. “Als de drie bij hun voornemen blijven om in een coalitie te stappen, zetten ze zich de facto uit de partij”.

X