Zottegem wil ‘samenhuizen’ als nieuwe woonvorm promoten

Met de ondertekening van het charter ‘Samenhuizen’ wil de stad Zottegem samenhuizen als nieuwe woonvorm promoten.

Het charter werd opgesteld door de vzw Samenhuizen, met als doel  gemeenten en provincies te overtuigen de waarde van gemeenschappelijk wonen te erkennen en initiatieven op hun grondgebied te ondersteunen. “We moeten ons ervan bewust zijn dat we niet oneindig woongronden kunnen aansnijden en daarom zijn initiatieven zoals samenhuizen zo waardevol”, licht  schepen van Wonen Kurt De Loor (sp.a)  toe.  “Ze zijn beter voor het milieu en vaak ligt de woonkost voor de gezinnen iets lager. Het gaat om een nieuwe woonvorm, waardoor er vaak nog veel obstakels opduiken voor wie echt wil gaan samenhuizen. Met de ondertekening van het charter geven we aan om initiatieven voor gemeenschappelijk wonen te ondersteunen en te promoten en een positief klimaat te cre ëren rond het idee waarbij verschillende gezinnen samenhuizen.”

“Ook in onze stad zijn mensen nog vaak eigenaar van hun eigen woning of is het hun uiteindelijke doel om ooit zelf een woning te kopen. Het idee om met enkele gezinnen samen een grote woning aan te kopen om erin te wonen, is nog niet ingeburgerd. En dat terwijl heel grote woningen vaak niet verkocht geraken. Samenhuizen kan hier een gepast antwoord op geven, net daarom ondertekenden we het charter, zodat dergelijke initiatieven ingang vinden. De weg is nog lang, maar de eerste stap is gezet. De volgende jaren moet daar zeker verder werk van gemaakt worden.”

X