installatie gemeenteraad Lierde

Ruime publieke belangstelling voor installatie Lierdese gemeenteraad.

Burgemeester Soetens

De benoeming en eedaflegging van burgemeester Jurgen Soetens, die zijn tweede legislatuur ingaat, gebeurde al op 21 december 2018 in handen van de gouverneur. Door zijn eedaflegging als burgemeester wordt hij ook voorzitter van het vast bureau van het OCMW.

Voor de verkiezingen brak hij al met zijn toenmalige coalitiepartner Open VLD en liet hij door de verkiezing van een oppositielid als schepen duidelijk blijken welke koers hij wilde varen.
Voor deze legislatuur gaat zijn lijst Voor Lierde een samenwerkingsverband aan met De Derde Partij. Hiervoor krijgt de 3de Partij de gemeenteraadsvoorzitter toegewezen.

De gemeenteraad

De gemeenteraadsleden legden de eed af bij de aftredend gemeenteraadsvoorzitter Melissa Dooms.

Voor Lierde
Jurgen Soetens
Erna Antoine
Katelijne Scheirlinckx
Andr é Eeman
Antoine Van De Maele
Jordy De Borre
Lucretia De Gelas
Dimitri Duran
Sofie De Vliegher
Filip Van Lierde
Ief De Clercq
3de Partij
Steven Vekeman
Pascal Cosyns
Guy De Praetere
Open VLD Lierde
Melissa Dooms
Marc De Ville
Mieke Van De Pontseele

Rangorde gemeenteraadsleden:

naam Datum eerste ambtsaanvaarding als gemeenteraadslid In aanmerking komende anci ënniteit Aantal bekomen naamstemmen
1 EEMAN Andr é 01/01/1977 42 jaar 564
2 ANTOINE Erna 01/01/2001 18 jaar 892
3 VAN DE MAELE Antoine 01/01/2001 18 jaar 527
4 DE VILLE Marc 02/01/2007 12 jaar 400
5 DE PRAETERE Guy 02/01/2007 12 jaar 277
6 SOETENS Jurgen 02/01/2013 6 jaar 1.639
7 DOOMS Melissa 02/01/2013 6 jaar 528
8 VEKEMAN Steven 02/01/2013 6 jaar 406
9 COSYNS Pascal 02/01/2013 6 jaar 399
10 SCHEIRLINCKX Katelijne 02/01/2013 3 jaar 812
11 DE BORRE Jordy 02/01/2019 0 jaar 436
12 DE GELAS Lucretia 02/01/2019 0 jaar 398
13 VAN DE PONTSEELE Mieke 02/01/2019 0 jaar 323
14 DE VLIEGHER Sofie 02/01/2019 0 jaar 310
15 VAN LIERDE Filip 02/01/2019 0 jaar 297
16 DE CLERCQ Ief 02/01/2019 0 jaar 274
17 DURAN Dimitri 02/01/2019 0 jaar 219

 

Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit burgemeester Jurgen Soetens,   schepen Erna Antoine, schepen Katelijne Scheirlinckx en schepen Andr é Eeman met als toegevoegde schepen en tevens ook voorzitter van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst, Antoine Van De Maele.
De gemeenteraadsvoorzitter is Steven Vekeman.

OCMW raad en Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst.

Na het afsluiten van de gemeenteraadszitting volgde aansluitend de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook de raadsleden die in deze raad voor maatschappelijk welzijn zullen zetelen.

Vervolgens werd overgegaan tot de samenstelling van het Bijzonder Comit é voor de Sociale dienst dat rekening houdend met het aantal inwoners van Lierde uit zes leden dient te bestaan. (voorzitter niet inbegrepen)

Antoine Van De Maele, werd als voorzitter voorgedragen en verkozen. Hierdoor werd hij ook schepen binnen de gemeenteraad.
Als leden van het Bijzonder Comit é werden Jordy De Borre (Voor Lierde) , Ludwig D’Hose (Voor Lierde) , Martine De Wolf (Voor Lierde) , Jan Martens (Voor Lierde), Nina De Smet (Open VLD), Dirk Verniers (3de Partij) voorgedragen. Ze legden allen de eed af.

Eedaflegging gemeenteraadsleden.

schepen Lierde

   

Eedaflegging leden Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst.

 

Belangstellenden

X