OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

verkozenen Open VLD Lierde

Open VLD Lierde belooft om voor gezonde oppositie te zorgen.

Open VLD fractie Lierde tijdens de gemeenteraad
Melissa Dooms, Marc De Ville, Mieke Van De Pontseele

Op woensdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad en het Bijzonder Comit é voor Sociale Dienst geïnstalleerd. Voor Open VLD legde Melissa Dooms, Marc De Ville en Mieke Van De Pontseele de eed af als gemeenteraadslid en Nina De Smet als raadslid in het BCSD.

Na enkele legislaturen mee aan de macht geweest te zijn werd Open VLD naar de oppositiebanken verwezen. Hetgeen volgens hen niet wil zeggen dat ze in deze rol zullen berusten.

Symbolisch geschenkje aan schepen Erna Antoine

“We blijven de partij voor elke Lierdenaar waarbij we beloven elke dossier met een kritische blik te bekijken en te zullen meewerken waar het kan. We zullen het ook niet nalaten om met constructieve voorstellen of verbeteringen naar voor te komen. Onze taak wordt nu belangrijker dan ooit. Wij blijven trouw aan ons programma en laten ons niet beïnvloeden door mandatendrang. Je kan vanuit de oppositie perfect positieve invloed hebben op de meerderheid, zonder daarvoor zwijgmandaten te aanvaarden. Zo zijn wij alvast tevreden dat één van onze exclusieve programmapunten, de bevoegdheid van dierenwelzijn, de eerste realisatie is van het nieuwe gemeentebestuur. Om dit in de kijker te zetten gaven we aan bevoegd schepen, Erna Antoine, ook een beeldje van een hondje als symbool hiervoor.” aldus Melissa Dooms.

Teleurgesteld in de Derde Partij

“We blijven echter teleurgesteld in de keuze van de Derde Partij. We hadden deze beslissing niet verwacht aangezien dit indruist tegen hun oprichtingsreden. Het aanvaarden van het aanbod van ‘Voor Lierde’ bezorgt hen ook geen extra bestuurskracht. Het had anders gekund, maar ze beslisten de uitgestoken hand van Open VLD om samen correcte, onafhankelijke en constructieve oppositie te voeren, te weigeren.

Gezonde oppositie

“De beslissing van de ‘Voor Lierde’ top om met een ruime meerderheid de oppositie toch erbij te halen, vermindert niet alleen de slagkracht van hun eigen verkozenen binnen de gemeenteraad, maar duidt ook op een gebrek aan vertrouwen in hun eigen mensen. De verklaring van onze burgemeester dat  deze uitbreiding van de meerderheid  goed zou zijn voor de democratie, klopt niet. Een gezonde oppositie is immers de basis voor een goede democratie, dit onderuit halen is het begin van tirannie.  Daarnaast is er door deze constructie zelfs geen oppositie meer in de politieraad.”

“De beloftes waarmee Open VLD naar de kiezer trok, blijven echter niet zonder gevolg. Wij blijven trouw aan onze kiezers en gaan er alles aan doen om in de komende zes jaar zo veel mogelijk van ons programma in de praktijk om te zetten.” sloot een zelfzekere fractieleider haar betoog af.

overhandiging beeldje aan Erna Antoine
Open VLD-fractie met schepen Erna Antoine (Voor Lierde)
schepen Erna Antoine
Schepen Erna Antoine met het symbolisch geschenkje.
X