SPK Sint-Pieterskoraal Merelbeke zoekt nieuwe leden

Zangpedagoog en bariton L éon-Bernard Giot leidt nu reeds meer dan 12 jaar het Gemengd koor van Dilbeek, en vanaf maandag ook het gemengd koor van Merelbeke.  Beide koren tellen nu meer dan 30 zingende leden, maar willen allebei graag uitbreiden.  Geïnteresseerden  kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, de heer Jaak Thybaut. ( tel. 09/230.92.13. jaak.thybaut@skynet.be).  Twijfelaars kunnen natuurlijk steeds terecht op de repetities in de lokalen van het Paus-Johannescollege, met toegang via Baron Arthur Verhaegenlaan 8 te 9820 Merelbeke, om eens te komen kijken, te luisteren of even mee te zingen.  Repetities vinden plaats op maandagavond van 20 tot 22 uur.  

Het vierstemmig gemengd koor uit Merelbeke werd gesticht in november 1963 door de toenmalige onderpastoor van de centrumkerk van Merelbeke, E. H. Wim Van Avermaet. Van in het begin zong het koraal gregoriaans en later waagden zij zich aan polyfonie. In 1974 werd Frans Timmerman dirigent en begon het koor zich ook toe te leggen op het profane repertoire en werkte het mee aan het gemeentelijke socio-culturele leven. Didier De Mol nam de artistieke leiding over in november 1997, en gaf de fakkel door aan Hedwig Van Daele, die tot op heden de titularis-dirigent is. Om gezondheidsredenen moet deze laatste echter tijdelijk het dirigeerstokje overlaten aan de nieuwkomer  L éon-Bernard Giot, Mellenaar en geboren Gentenaar. Hij heeft einde 2017 een heus Kerstconcert gebracht met het Sint-Pieterskoraal en zijn andere koren… in Merelbeke en in Gent. Daarnaast was hij een persoonlijke vriend van wijlen Didier De Mol, en was in het begin van zijn muzikale loopbaan ook een 5-tal jaren dirigent van het symfonisch orkest Dolce Legato uit Gent, orkest waarmee het Sint-Pieterskoraal ook heeft opgetreden.

Onlangs bekwam hij de hoogste kerkelijke onderscheiding van Paus Franciscus, met name het Gouden Kruis Pro Ecclesia et Pontifice (letterlijk voor kerk en paus) voor zijn jarenlange activiteiten als kerkmusicus ( dirigent, voorzanger-orgelist, koorleider ), en vorig jaar nog mocht hij in Parijs de Gouden Medaille ontvangen van de academische vereniging Arts-Sciences-Lettres, voor zijn levenslange werk als dirigent en zangpedagoog.
Giot is tevens de pivot voor Belgi ë voor de Internationale Dag van de Stem op 16 april. Deze dag werd in het leven geroepen door de laryngologen, die wereldwijd eenieder er willen op wijzen voorzichtig te zijn met het stemgebruik. De stem is ons énige en eenmalige communicatie-middel… draag er zorg voor door niet te forceren, niet te roepen, enz… Hij staat in permanent contact met de vice-voorzitster van de Europese laryngologen, met name Dr Mieke Moerman die onlangs Phoniatry oprichtte binnen de muren van het Algemeen Ziekenhuis Maria-Middelares te Gent. Hij is ook lid van de mundiale koorfederatie I.F.C.M.

Na wijs beraad heeft Giot de opdracht aanvaard, als dirigent ad interim van het Sint-Pieterskoraal te Merelbeke…
Het koor heeft volgens deze bekende zang- en ademhalingsdeskundige voor sprekers, zangers blazers veel potentieel, maar moet ook op zoek naar nieuwe krachten om een volwaardig koor te kunnen uitbouwen, want zoals het steeds herhaalt : ”een vereniging die niet tijdig verjongt, is gedoemd om uit te sterven”…
Hetzelfde probleem stelt zich met veel verenigingen in het algemeen maar ook bij koren in het bijzonder. Hierop heeft Giot zijn oplossing gevonden: hij leidt verschillende koren die ver genoeg uit elkaar liggen om elkaars leden niet te kunnen afsnoepen, maar die toch dicht genoeg bij elkaar liggen om te kunnen samenwerken aan mooie optredens. Voor Bernard heeft een koor van liefhebbers alleen maar een echt mooie koorklank als zij tenminste met 60 à 80 personen zijn, dat wil zeggen 15 à 20 zangers per stemgroep. Ook Peter Benoit was die mening toegedaan, en dat is de reden waarom hij steeds muziek schreef voor grote koren van 3 à 400 zangers en zangeressen. ’Wie ben ik om onze grote Peter Benoit tegen te spreken?’ zegt Giot dan als motivatie. Het is absoluut noodzakelijk dat kandidaat-zangers en kandidaat-zangeressen zich aanmelden bij de voorzitter, de heer Jaak Thybaut. (tel. 09/230.92.13. jaak.thybaut@skynet.be).
Twijfelaars kunnen natuurlijk steeds terecht op de repetities in de lokalen van het Paus-Johannescollege, met toegang via Baron Arthur Verhaegenlaan 8 te 9820 Merelbeke, om eens te komen kijken, te luisteren of even mee te zingen. Repetities gaan door op maandagavond van 20 tot 22 uur.

Het koor zingt jaarlijks tijdens een tiental erediensten in de hoofdkerk van Merelbeke (Sint-Pietersbanden) telkens aan het orgel begeleid door de plaatselijke orgelist Jan Van den Daele, die daar meer dan 52 jaar orgelt.  Daarnaast zingt het koor ook een profaan repertoire en brengt eveneens concerten, dikwijls samen met andere muzikale verenigingen of orkesten. De derde zondag van juni staat nu reeds de 25ste Internationale Opera-Artiestenmis gepland in de prachtige Sint-Michielskerk te Gent-centrum.

Het Sint-Pieterskoraal zal er optreden met De Verenigde Koren © uit onder andere Dilbeek en Aalst, in opdracht van V.L.K. De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw. De Vrienden van de Lyrische Kunst vzw is de oudste opera-vereniging van het land en bestaat sinds 1957! De Verenigde koren zullen op zondag 16 juni 2019 om 10:30 h het eigenlijke van de mis brengen, een Onze Vader en een Marialied, en Internationale Solisten uit verre landen zullen er de solopartijen voor hun rekening nemen. De voorwaarde voor het programma van deze artiestenmis is dat alle werken geschreven werden door operacomponisten, die door V.L.K. beschouwd worden als de ingenieurs-architecten van de muziek, de toppers in het componeren dus.

Het Sint-Pieterskoraal is vast van plan om zijn beste beentjes voor te zetten voor het welslagen van dit sublieme optreden! Een nauwe samenwerking met Het Koninklijk Gemengd Koor Singhet Scone Dilbeek, waar L éon-Bernard Giot eveneens dirigent is, is één van de middelen om dit project tot een goed einde te brengen.
De nieuwe dirigent wordt maandag 21 / 01 om 20 uur verwacht te Merelbeke voor de eerste repetitie met Het Sint-Pieterskoraal. Wie wil meezingen maakt best gebruik van dit ideale instapmoment.