Nieuwe raden worden geïnstalleerd

Op maandag 28 januari vanaf 20 u wordt in de raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad, de raad ‘Bijzonder Comit é Sociale Dienst’ geïnstalleerd en de leden van de politieraad verkozen. Johan Van Durme (CD&V) blijft net als de voorbije achttien jaar burgemeester van Oosterzele. Hij legde op 18 januari 2019 in Gent bij de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere de eed af als burgemeester van Oosterzele. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

In de nieuwe gemeenteraad gaan 12 van de 23 zitjes (bevolkingsklasse 12.000 — 14.999, 23 zetels) naar de kartellijst CD&V/N-VA, er gaan acht liberalen en drie verkozenen van Groen zetelen. De verkozen gemeenteraadsleden gaan in handen van de voorzitter van de installatievergadering de eed afleggen. Gaan de eed afleggen als schepen in handen van de burgemeester:   Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Els De Turck, en twee nieuwkomers Elsy De Wilde en Orville Cottenie (enige N-VA verkozene). Els De Turck wordt aangesteld tot voorzitter van het Bijzonder Comit é Sociale Dienst. Elsy De Wilde zal de eed afleggen als schepen maar meteen voor één maand geschorst worden (arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019), na een klacht van Open Vld plus. Een wagen met haar verkiezingsdrukwerk werd op zondag 14 oktober 2018 bij een stembureau gespot.
Nieuw: Bijzonder Comit é Sociale Dienst. Het OCMW moet verplicht een Bijzonder Comit é Sociale Dienst oprichten.De taken van het Bijzonder Comit é zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het comit é is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.         Reporter 17
X