De nieuwe gemeenteraad van Oosterzele

Vlotte installatie van gemeentelijke raden in Oosterzele

De nieuwe gemeenteraad van Oosterzele

Op maandag 28 januari werden in Oosterzele de gemeentelijke raden geïnstalleerd en de leden van de politieraad verkozen. De installatievergadering werd vlot en met stijl geleid door Hilde De Sutter, voorzitster gemeenteraad en OCMW-raad. Er vielen mooie woorden. ‘Ik wil een bruggenbouwer zijn tussen de vier partijen. Ik vraag om mild en verdraagzaam te zijn voor elkaar en geen muren te bouwen’, speechte Hilde De Sutter. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Orville Cottenie (N-VA) is meteen schepen in Oosterzele

We brengen nog even de jongste gemeenteraadsverkiezingen in beeld. Op de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober 2018 bleef burgemeester Johan Van Durme met 2.630 stemmen de populairste politicus in Oosterzele. Opvallend, bij NV-A werd enkel nieuwkomer en lijstduwer Orville Cottenie verkozen met 698 stemmen. Groen en Open Vld plus wonnen elk één zetel. Het kartel CD&V/N-VA behaalde 12 op 23 zetels. Nipt voldoende om het programma van het kartel CD&V/N-VA uit te voeren. Wel met slechts één zetel op overschot. Zo koos Oosterzele op 14 oktober 2018:   CD&V/N-VA: 4.989 stemmen (50,04 %, — 5,14 % ), Groen: 1.595 (16 %, + 4, 97 %), Open Vld plus: 3.387 (33,97 % , + 4,30 %). Er waren 308 blanco/ongeldige stemmen.   Burgemeester Johan Van Durme legde op 18 januari 2018 in Gent bij de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere de eed af als burgemeester van Oosterzele. Hij gaat zijn vierde ambtstermijn in als burgemeester. Staat in de top tien van de grootste stemmenkanonnen in Oost-Vlaanderen.

Filip Michiels nam onmiddellijk het woord. ‘We kunnen

Installatieraad Oosterzele. Filip Michiels (Open Vld+) legt de eed af voor een bomvolle raadszaal.

vandaag starten om met een nieuwe ploeg samen een nieuw beleid uit te tekenen voor onze inwoners. Met samen, bedoel ik echt samen. We wensen de meerderheid proficiat, maar met 50,04 % is dit heel nipt. We hopen dat de meerderheid wat meer respect heeft voor het werk, inzet én rechten van de oppositie. We hopen dat de talrijke voorstellen die we agendeerden nu écht op de inhoud beoordeeld zullen worden. En niet gewoon weggestemd, enkel en alleen omdat ze van de oppositie komen. We hopen ook met de verzamelde fractieleiders de komende weken en maanden ook werk te kunnen maken van een goed én overlegd huishoudelijk reglement, waar ieders rechten ten volle worden gerespecteerd. Onze klacht was om jullie duidelijk te maken dat er spelregels bestaan. Terecht zo blijkt uit de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Oosterzele is de enige gemeente in Vlaanderen waar geldboetes en schorsing werden uitgesproken. We kijken vol verwachting uit naar het inhoudelijk bestuursakkoord van deze ploeg. De kleinste partner van dit kartel kondigde aan dat het belangrijk was om niet zomaar deel te nemen aan het bestuur. Een sterk inhoudelijk en transparant

Installatieraad Oosterzele. Louise Van Hoorde (19) is het jongste raadslid in de gemeenteraad.

programma om van Oosterzele een nog mooiere gemeente te maken, zou primordiaal zijn. Wij willen — net als in het verleden — er constructief aan meewerken als grote oppositiepartij. Wij zullen constructieve voorstellen blijven agenderen, maar ook punten die mank lopen, blijven we aankaarten met suggesties ter verbetering. Zo hoort het. Want that’s the duty of the opposition’, besloot Filip Michiels.

Na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden, schepenen volgden ook de eedaflegging van de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comit é Sociale Dienst en werden de leden van de politieraad verkozen. Elsy De Wilde legde wel de eed af als gemeenteraadslid maar werd meteen één maand geschorst   (Arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, klacht van Open Vld werd aanvaard). Ze wordt tot 28 februari 2018 vervangen door Evelien Roelekens. Elsy De Wilde zal op 28 februari 2019 de eed afleggen als schepen. Els De Turck werd aangesteld tot voorzitter van het nieuwe opgerichte Bijzondere Comit é Sociale Dienst.
De nieuwe gemeenteraad van Oosterzele
Zetelen in de gloednieuwe gemeenteraad   (2019 — 2024)
We geven hieronder ook het aantal voorkeurstemmen mee.
De raadsleden CD&V- N-VA van Oosterzele
CD&V/N-VA (12 zetels)
Johan Van Durme             2.630     burgemeester
Christ Meuleman               1.746     2 de schepen
Marleen Verdonck           1.425     3 de schepen (wordt op 31.12.2021 opgevolgd door Pieterjan Keymeulen).
Els De Turck                                 1.081     toegevoegde schepen en voorzitter Bijzonder Comit é Sociale Dienst
Elsy De Wilde                                 806       4 de schepen vanaf 28 februari 2019.
Pieterjan Keymeulen         802
Hilde De Sutter                           780
Jean Marie De Groote     706
Wilfried Verspeeten           706
Orville Cottenie (N-VA)   698   1 ste schepen
Filip Vermeiren                           696
Linda De Vos                                   626
Groen (3 zetels)
Simon Van Der Heyden   334
Roswitha Gerbosch               323
Jeroen Logghe                                 308
De raadsleden open VLD+ van Oosterzele

Open Vld plus (8 zetels)

Filip Michiels                               1.855
Kaat Pien                                                 985
Carine Schamp                               897
Ann Van Hecke                               874
Louise Van Hoorde                   842   (jongste raadslid, 19 jaar)
Pascal Fermon                                 777
Guy De Smet                                       770
Ruben De Gusseme                 748
Burgemeester Johan Van Durme: ‘ Namens mijn fractie wil ik alle verkozenen — in het bijzonder de nieuw verkozenen — feliciteren met hun eedaflegging en hun mandaat. Veel succes. Dit geldt ook voor de zopas geïnstalleerde schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van het Bijzonder Comit é Sociale Dienst’. De samenstelling van de bestuursmeerderheid en het nieuwe College is de weerspiegeling van de verkiezingen op 14 oktober 2018, de enige echte stemtest. De kiezer heeft getoond dat men het beleid van de voorbije zes jaar wel degelijk heeft gewaardeerd en een duidelijk mandaat werd gegeven aan het toekomstig bestuur van onze gemeente. CD&V blijft — samen met zijn kartelpartner — de grootste politieke familie in Oosterzele. Het is nu aan de burgemeester en de schepenen om de overeengekomen krachtlijnen in een concrete beleidsverklaring te gieten. Het zal eerstdaags gebeuren in samenspraak met de administratie en het eraan gekoppeld budget. Het zal deze zomer dan ook resulteren in een meerjarenplanning die de leidraad zal worden van deze legislatuur. De eerste zorg voor deze meerderheid is de continuïteit van een sterk en effici ënt bestuur zoals de voorbije drie bestuursperiodes het geval was. De lopende projecten zullen een duidelijke meerwaarde betekenen voor de gemeente. De nieuwe bestuursploeg zal aandacht schenken aan vele uitdagingen zoals daar zijn: de verdere uitvoering van ons gemeentelijk klimaatplan, de aandacht voor en vrijwaring van de resterende open ruimte gebieden en van onze landelijke woonkernen, de wijze waarop de verdichting en de verstedelijking in de centra van onze deelgemeenten zullen verlopen, het stimuleren van diverse vormen van alternatieve mobiliteit en/of   wonen, de dialoog met andere betrokken actoren voor wat betreft een betere mobiliteit, verder uitvoeren van fietspadenplan, onderhoud van onze wegen, voetpaden en patrimonium,… Verschillende initiatieven werden weerhouden in krachtlijnen die het CD&V/-N-VA kartel in de loop van de campagne heeft gelanceerd (o.a. de plaatsing van camera’s op ons grondgebied (ANRP). De betrokkenheid van de bevolking zal nog meer bestendigd worden. Een brede participatie via de geijkte kanalen (commissies, adviesraden) en de projectmatige terugkoppeling bij welbepaalde, concrete dossiers is niet meer weg te denken voor een zichzelf respecterend bestuur. We zijn er van overtuigd dat de bestuursploeg die is geïnstalleerd, voor de vierde legislatuur op rij, Oosterzele een stabiel bestuur zal opleveren. Dit bestuur heeft een mandaat van de kiezer, wordt geleid door een burgemeester die gedragen is door de bevolking en klaar is om Oosterzele verder te laten groeien tot een gerespecteerde gemeente. We steken onze beide handen uit naar de oppositie om op een constructieve en respectvolle manier in overleg, onze mooie gemeente te besturen. Wie altijd achteruit kijkt naar het verleden, staat met zijn rug naar de toekomst en dat willen wij niet’, besloot burgemeester Johan Van Durme zijn   speech.
Zetelen in Raad Bijzonder Comit é Sociale Dienst
Het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst in Oosterzele.
Els De Turck (voorzitter), Marc De Smet (eind 2021: Barbara Stubbe),   Wilfried Verspeeten (CD&V), Nele Van De Voorde (N-VA), Geert Van Grembergen, An Haesebeyt (Open Vld plus), Roswitha Gerbosch (Groen).
Naar politieraad
Eerste schepen Orville Cottenie (N-VA), Filip Vermeiren (CD&V), Jeroen Logghe (Groen), Filip Michiels (Open Vld).       Reporter 17
burgemeestersmarathon radio 2
https://youtu.be/ZtjZUHV2CEw
https://youtu.be/VhhH6HXXdz8
X