Oosterzele: het nieuwe college van burgemeester en schepenen meteen uit de startblokken

Het CBS van Oosterzele bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen (vorige legislatuur nog zes). Het aantal schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners. Daags na de installatie van de gemeenteraad schoot het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 29 januari 2019 al meteen uit de startblokken.   (Reporter 17, foto Danny De Lobelle).

De algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris) Borchert Beli ën woont de zitting van het college en van de gemeenteraad bij. Vanaf 1 januari 2019 ging het OCMW op in het gemeentebestuur, nadat het plan van Vlaams Minister Liesbeth Homans (N-VA) het fiat kreeg van de Raad van State.
In het gloednieuw college van burgemeester en schepenen zetelen drie mannen en drie vrouwen. M = V. Nieuwkomers Orville Cottenie en Elsy De Wilde debuteerden sterk met 806 en 698 stemmen. Ze werden meteen verkozen tot schepen. De bevoegdheden van burgemeester en schepenen:
Johan Van Durme (CD&V) blijft net als de voorbije 18 jaar burgemeester van Oosterzele. Hij staat in voor algemeen beleid, veiligheid, politie, duurzaamheid, klimaat, afval — en milieubeleid, onderwijs, kerkfabrieken.
Eerste schepen: Orville Cottenie (N-VA) krijgt burgerzaken, toerisme, erfgoed, GROS, lokale economie, jumelages, dierenwelzijn.
Tweede schepen: Christ Meuleman (CD&V) bevoegd voor openbare werken, groen, kerkhoven, mobiliteit, patrimonium.
Derde schepen: Marleen Verdonck (CD&V): cultuur, AGB, personeel, senioren, financi ën, kunstonderwijs.
Vierde schepen: Elsy De Wilde (Cd&V) zal haar hart en ziel leggen in sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang.
Vijfde schepen en voorzitter Bijzonder Comit é Sociale Dienst Els De Turck: Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, sociale zaken, landbouw, huisvesting.
Reporter 17
X